Home > Stage > De stage > Bekwaamheidsexamen

Het bekwaamheidsexamen

​De inschrijvingen voor het bekwaamheidsexamen moeten ten laatste 10 dagen voor de schriftelijke proef via het e-loket van deze website worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze deadline.

  • De Stagecommissie geeft toegang tot het bekwaamheidsexamen op basis van een globale evaluatie van de stage.
    De stagairs die toegelaten worden om het bekwaamheidsexamen af te leggen worden via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de stagecommissie.
  • Het bekwaamheidsexamen wordt tweemaal per jaar georganiseerd. Het bevat een schriftelijk en een mondeling gedeelte voor een jury van vijf personen. De schriftelijke proef van het bekwaamheidsexamen vindt plaats in mei of november. Het mondelinge gedeelte van het bekwaamheidsexamen vindt normaal plaats in de tweede week van juni en de tweede week van december.
  • Het schriftelijke examen dient op geïnformatiseerde wijze te worden afgelegd. Hiervoor wordt de stagiair de dag van het schriftelijke examen een computer met persoonlijke toegangscode ter beschikking gesteld.
  • De kandidaat beschikt over vijf mogelijkheden om het bekwaamheidsexamen af te leggen binnen een periode van vijf jaar vanaf de beslissing van toelating tot het bekwaamheidsexamen.
  • De stagiair moet zich tijdig inschrijven voor het bekwaamheidsexamen via zijn elektronisch dossier. De eerste deelname is gratis. Er wordt een inschrijvingsrecht voor het bekwaamheidsexamen gevraagd vanaf de tweede deelname. Dit bedraagt 200 EUR per deelname en moet gestort worden ten laatste tien dagen vóór het examen.

 

​De examenvragen van de drie voorgaande jaren kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link (enkel toegankelijk voor stagiairs):
 

 

Kalender

​​

 

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat