Home > Stage > De stage > Bekwaamheidsexamen

Het bekwaamheidsexamen

Opgelet: Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zal het K.B. van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor in de loop van 2018 worden opgeheven en vervangen worden door een nog uit te vaardigen K.B.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

De inschrijvingen voor het bekwaamheidsexamen moeten ten laatste 10 kalenderdagen voor de schriftelijke proef via het e-loket van deze website worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze deadline.

 • De Stagecommissie geeft toegang tot het bekwaamheidsexamen op basis van een globale evaluatie van de stage.
  De stagairs die toegelaten worden om het bekwaamheidsexamen af te leggen worden via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de Stagecommissie.
 • Het bekwaamheidsexamen wordt tweemaal per jaar georganiseerd. Het omvat een schriftelijk en een mondeling gedeelte voor een jury van vijf personen. De schriftelijke proef van het bekwaamheidsexamen vindt plaats in mei of november. Het mondelinge gedeelte van het bekwaamheidsexamen vindt normaal plaats begin juni en december.
 • Het schriftelijke examen bestaat uit een case study die zal worden uitgewerkt op computer en waarbij u over een elektronisch voorbeeld van commissarisverslag beschikt.
 • Voor bijkomende informatie omtrent de te kennen modellen van commissarisverslagen kan u de volgende documenten raadplegen :
  • Het IBR advies 2017/06
  • De verschillende voorbeelden van commissarisverslagen beschikbaar op de website van het ICCI en via deze link. Deze verslagen werden aangepast aan de nieuwe wettelijke en regelgevende bepalingen.
 • De kandidaat beschikt over vijf mogelijkheden om het bekwaamheidsexamen af te leggen binnen een periode van vijf jaar vanaf de beslissing van toelating tot het bekwaamheidsexamen.
 • De stagiair moet zich tijdig inschrijven voor het bekwaamheidsexamen via het e-loket. De eerste deelname is gratis. Er wordt een inschrijvingsrecht voor het bekwaamheidsexamen gevraagd vanaf de tweede deelname. Dit bedraagt 205 EUR per deelname en moet gestort worden ten laatste tien kalenderdagen vóór het examen op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117.

 

​De examenvragen van de drie voorgaande jaren kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link (enkel toegankelijk voor stagiairs):
 

 

Kalender

​​

 

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat