Home > Stage > De stage > Examens

Stage-examens

De inschrijvingen voor de stage-examens moeten ten laatste op zondag 31 augustus 2014 via het e-loket van deze website ingediend worden. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze deadline.​

​​De examenvragen van de drie voorgaande jaren kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link:
 

 

Kalender 

 

Toegestane documenten

De stagiairs mogen voor de examens van boekhoudkundig recht (CBN adviezen inbegrepen), financiële analyse, vennootschapsrecht, interne controle, consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekeningen, IFRS, externe controle en ISA, gebruik maken van wettelijke en reglementaire teksten (zoals bijvoorbeeld het Wetboek van Vennootschappen), de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen evenals de IFRS- en ISA-normen. Het gebruik van elk ander document is niet toegestaan (zoals bijvoorbeeld het Vademecum van het IBR, elk document inzake doctrine of boeken zoals 'Vennootschap in pocket', 'Jaarrekeningszakboekje', 'Code Corporate Governance' (vroeger 'Code Lippens'), 'Code Buysse', enz. Commentaren op bovenvermelde documenten zijn ook niet toegestaan. De documenten mogen geen aantekeningen bevatten.

Voor de examens van bijzondere opdrachten, controleverslag en ondernemingsraad, mag elke vorm van papieren documentatie gebruikt worden (inclusief de syllabi van de stageseminaries).

Het gebruik van een laptop, GSM of eender welk ander elektronisch apparaat, uitgezonderd een eenvoudige rekenmachine, is verboden.​​​​​​​​

Dienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat