Home > Stage > De stage > Stagedagboek

Stagedagboek

Het stagedagboek moet gedurende een periode van één stagejaar ingevuld worden, voor de periode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

De papieren versie van het stagedagboek moet ten laatste op 16 augustus 2017 op de zetel van het Instituut ingediend worden. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze deadline. Het stageboek moet volledig ingevuld zijn en ondertekend worden door de stagiair en de stagemeester.

Er zijn verschillende stagedagboeken, te gebruiken naargelang de stagefase waarin de stagiair zich bevindt.  De excel tabel moet enkel bij model 1 worden toegevoegd.

Model 1 + Excel tabel : voor de stagiairs die nog niet zijn toegelaten tot het bekwaamheidsexamen.

Stagedagboek model 1.docxStagedagboek model 1.docx

Stagedagboek

Training report (Word)

Training report (Excel)

Model 2 : voor de stagiairs die zijn toegelaten tot het bekwaamheidsexamen

Stagedagboek model 2.docxStagedagboek model 2.docx

Model 3 : voor de stagiairs die geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen

Stagedagboek model 3.docxStagedagboek model 3.docx

 

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat