Home > Stage > De stage > Stageseminaries

Stageseminaries

Stageseminaries: agenda 2018

​De deelname aan de stageseminaries is vrijblijvend en vormt geen verplichting om het examen te kunnen afleggen. De stagiair die oordeelt dat hij over voldoende kennis beschikt om de examens met succes af te leggen, kan beslissen om niet deel te nemen aan de stageseminaries. Indien de stagiair echter niet slaagt voor een examen, kan de Stagecommissie beslissen om de stagiair verplicht te laten deelnemen aan één of meerdere seminaries teneinde zijn kennislacunes op te vullen.

De inschrijvingen voor de seminaries moeten uiterlijk tien kalenderdagen vóór de datum van het seminarie  via het e-loket van deze website worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op deze deadline. Inschrijving voor de stageseminaries leidt niet automatisch tot inschrijving voor de bijhorende stage-examens. Uitschrijven is mogelijk tot tien kalenderdagen voor het seminarie.

De stageseminaries vinden plaats in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Essene of in de lokalen van het IBR, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel van 10u tot 18u.

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 153 EUR per seminariedag, te betalen op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 en dit ten laatste tien kalenderdagen voor het seminarie. In geval van afwezigheid zonder voorafgaandelijke uitschrijving, blijft de inschrijvingsbijdrage verschuldigd behoudens gevallen van overmacht gestaafd door een attest.

De data van 2018 zullen binnenkort op deze pagina worden gepubliceerd.

Syllabi stageseminaries 2011-2018

(login vereist)​​

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat