Home > Stage > De stage > Stageseminaries

Stageseminaries

Stageseminaries: agenda 2015

​De inschrijvingen voor de seminaries moeten ten laatste op 31 maart 2015 via het e-loket van deze website worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op deze deadline. Inschrijving voor de stageseminaries leidt niet automatisch tot inschrijving voor de bijhorende stage-examens. Uitschrijven is mogelijk tot tien kalenderdagen voor het seminarie.

Alle seminaries vinden plaats in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Essene, tussen 10 en 18 uur.

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 150 EUR per seminariedag, te betalen op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 en dit ten laatste tien kalenderdagen voor het seminarie. In geval van afwezigheid zonder voorafgaandelijke uitschrijving, blijft de inschrijvingsbijdrage verschuldigd behoudens gevallen van overmacht gestaafd door een attest.

Data stageseminaries van 2015:

Syllabi stageseminaries 2010-2015

(login vereist)​​

Dienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat