Home > Stage > De stage > Verloop van de stage

Verloop van de stage

Aanvang van de stage

De stage vangt altijd aan op 1 juli. De stagedossiers dienen ten laatste op 15 februari van dat jaar op het Instituut te worden ingeleverd.

 

Verloop van de stage

De stagiair dient deel te nemen aan de examens die door de Stagecommissie zijn voorzien maar het staat hem/haar vrij het moment te bepalen waarop hij deze examens aflegt.

Alle examens worden één keer per jaar georganiseerd (tussen eind september en half november).

Gedurende de stage, zal de stagiair uitgenodigd worden om een aantal seminaries te volgen, dit voor zover hij het zelf noodzakelijk acht.

De aanwezigheid op deze seminaries is niet verplicht om aan een examen te mogen deelnemen. De stagiair die oordeelt dat hij over voldoende kennis beschikt om het examen met succes af te leggen, kan eventueel beslissen aan deze seminaries niet deel te nemen. Nochtans, indien een stagiair voor het examen niet slaagt, kan de Stagecommissie de stagiair eventueel verplichten aan één of meerdere seminaries deel te nemen teneinde zijn lacune op te vullen.

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een geschreven gedeelte. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een case study.

De mondelinge proef wordt voor een jury van vijf personen afgelegd.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat