Home > Stage > Toegang tot de stage > Inschrijven

Inschrijving toelatingsexamen

Opgelet: Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zal het K.B. van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor in de loop van 2017 worden opgeheven en vervangen worden door een nog uit te vaardigen K.B.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

Indien u zich voor het toelatingsexamen wenst in te schrijven, gelieve het inschrijvingsformulier te vervolledigen via het e-loket van deze website en dit vóór 30 juni 2017.

Teneinde te kunnen genieten van vrijstellingen voor het toelatingsexamen, moet de kandidaat in het elektronisch inschrijvingsformulier de universitaire vakken aanduiden die zijn opgenomen in zijn curriculum.  De onderwijsinstelling moet dit elektronisch inschrijvingsformulier tevens bevestigen. De vrijstellingen zullen vervolgens worden bepaald op basis van de gevalideerde selectie van cursussen.

Hieronder vindt u een handleiding voor het invullen van het elektronisch inschrijvingformulier. Wij nodigen u uit om,  deze handleiding grondig door te nemen vooraleer zich in te schrijven.

Via onderstaande applicatie kunt u een overzicht bekomen van mogelijke vrijstellingen voor het IBR-toelatingsexamen en dit op basis van de cursussen gevolgd tijdens uw universitair parcours. Gelieve te noteren dat het bekomen resultaat steeds een simulatie betreft en geenszins een definitief examenprogramma vormt.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat