Home > Stage > Toegang tot de stage > Inschrijven

Inschrijven

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 kan de stage worden aangevat zonder dat de kandidaat-stagiair geslaagd is voor de theoretische stage-examens (voorheen “toelatingsexamens” genoemd) voor zover de voorwaarden opgenomen in artikel 75 § 1 van de wet zijn vervuld. 

De kandidaat-stagiair heeft dus verschillende mogelijkheden :
  1. Alle theoretische stage-examens afleggen vóór de start van de stage ;
  2. Zowel vóór als tijdens de stage theoretische stage-examens afleggen ; 
  3. Alle theoretische stage-examens afleggen tijdens de stage.

De kandidaten die willen deelnemen aan de theoretische stage-examens (sessie 2019) moeten hiervoor een toelatingsdossier  indienen (dit is mogelijk vanaf 1 januari 2019 t.e.m. 30 juni 2019). In dit toelatingsdossier moet de kandidaat - naast het invullen van zijn persoonlijke gegevens - ook de cursussen selecteren die in het kader van zijn universitaire studies werden gevolgd. Aan de hand van deze selectie – die door de betrokken onderwijsinstelling moet gevalideerd worden - zal het examenprogramma van de kandidaat worden bepaald.

Hieronder vindt u een handleiding voor het invullen van het elektronisch toelatingsdossier:

Handleiding voor het invullen van het elektronisch toelatingsdossier

Kandidaat-stagiairs die hun stage willen aanvatten op 1 juli 2019 moeten daarenboven uiterlijk op 15 februari 2019 een volledig stagedossier indienen.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat