Home > Stage > Toegang tot de stage > Inschrijven

Inschrijving toelatingsexamen

Opgelet: De toelatingsvoorwaarden tot de stage zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Het slagen in een toelatingsexamen is niet langer een voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten. Bijgevolg kunnen de personen die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 75 § 1 van de wet de stage starten op 1 juli 2018, voor zover zij uiterlijk op 15 februari 2018 een volledig stagedossier  indienen.

De materies die deel uitmaken van het toelatingsexamen en opgenomen zijn in artikel 8 van de Europese richtlijn 2006/43/EC blijven behouden, maar deze kunnen voortaan ook tijdens de stage worden afgelegd.


De praktische modaliteiten met betrekking tot de de stage en de verschillende examens zullen een aantal wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een ontwerp K.B. betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, dat in de loop van 2018 zal worden uitgevaardigd.
Bijkomende informatie omtrent de gevolgen van deze wijzigingen en de overgangsmaatregelen zullen na uitvaardiging van het nieuw K.B. worden meegedeeld.

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

Indien u zich voor het toelatingsexamen wenst in te schrijven, gelieve het inschrijvingsformulier te vervolledigen via het e-loket van deze website en dit vóór 30 juni 2018.

Teneinde te kunnen genieten van vrijstellingen voor het toelatingsexamen, moet de kandidaat in het elektronisch inschrijvingsformulier de universitaire vakken aanduiden die zijn opgenomen in zijn curriculum.  De onderwijsinstelling moet dit elektronisch inschrijvingsformulier tevens bevestigen. De vrijstellingen zullen vervolgens worden bepaald op basis van de gevalideerde selectie van cursussen.

Hieronder vindt u een handleiding voor het invullen van het elektronisch inschrijvingsformulier. Wij nodigen u uit om,  deze handleiding grondig door te nemen vooraleer zich in te schrijven.

Via onderstaande applicatie kunt u een overzicht bekomen van mogelijke vrijstellingen voor het IBR-toelatingsexamen en dit op basis van de cursussen gevolgd tijdens uw universitair parcours. Gelieve te noteren dat het bekomen resultaat steeds een simulatie betreft en geenszins een definitief examenprogramma vormt.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of 15 European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat