Home > Stage > Toegang tot de stage > Inschrijven

Inschrijving toelatingsexamen

Opgelet: De toelatingsvoorwaarden tot de stage zijn gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016. Het slagen in een toelatingsexamen is niet langer een voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten. Bijgevolg kunnen de personen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden de stage starten op 1 juli 2017, voor zover zij uiterlijk op 30 april 2017 een volledig stagedossier  indienen.

Ingevolge de inwerkingtreding van voormelde wet zal het verloop van de stage eveneens een aantal wijzigingen ondergaan. Deze worden opgenomen in een nog uit te vaardigen koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep (het huidige K.B. van 30 april 2007 zal in de loop van 2017 worden opgeheven). 

De inwerkingtreding van dit nieuw K.B. zal gevolgen hebben op de toepasbaarheid van de onderstaande voorschriften.

Indien u zich voor het toelatingsexamen wenst in te schrijven, gelieve het inschrijvingsformulier te vervolledigen via het e-loket van deze website en dit vóór 30 juni 2017.

Teneinde te kunnen genieten van vrijstellingen voor het toelatingsexamen, moet de kandidaat in het elektronisch inschrijvingsformulier de universitaire vakken aanduiden die zijn opgenomen in zijn curriculum.  De onderwijsinstelling moet dit elektronisch inschrijvingsformulier tevens bevestigen. De vrijstellingen zullen vervolgens worden bepaald op basis van de gevalideerde selectie van cursussen.

Hieronder vindt u een handleiding voor het invullen van het elektronisch inschrijvingformulier. Wij nodigen u uit om,  deze handleiding grondig door te nemen vooraleer zich in te schrijven.

Via onderstaande applicatie kunt u een overzicht bekomen van mogelijke vrijstellingen voor het IBR-toelatingsexamen en dit op basis van de cursussen gevolgd tijdens uw universitair parcours. Gelieve te noteren dat het bekomen resultaat steeds een simulatie betreft en geenszins een definitief examenprogramma vormt.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat