Home > Stage > Toegang tot de stage > Stagedossier

Toegangsdossier tot de stage

​Kandidaten die werden toegelaten tot de stage en die hun stage wensen aan te vatten op 1 juli 2017, moeten hun stagedossier  via het e-loket indienen, en dit ten laatste op 15 februari 2017.

De dossiers die laattijddig worden ingediend of onvolledig zijn, kunnen niet door de Stagecommissie worden goedgekeurd.

Het toegangsdossier tot de stage bestaat uit volgende stukken:

  • één exemplaar van de stageovereenkomst getekend door beide partijen;
  • een comfort letter (verbintenisbrief) getekend door de stagemeester;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening met
  • vermelding van de huidige bezoldiging;
  • een curriculum vitae;
  • een foto;
  • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan zes maanden);
  • een kopie van de identiteitskaart;
  • een kopie van het/de diploma('s).

 

Stageovereenkomst

 

Comfort letter

Bij de stage-aanvraag dient de bedrijfsrevisor naast de stageovereenkomst ook een comfort letter, zoals opgesteld door de Stagecommissie, te ondertekenen.

​The IBR-IRE is a full member of the Common Content Project, a collaboration of ten European leading accountancy Institutes who work together to bring their professional qualifications togetherDienst Toegang tot het beroep
Contact

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E.

 

Sandra HOVART
Management assistant
T. 02/509.00.08
E.

Hilde MEEUSSEN
Management assistant
T. 02/509.00.21
E.

Astrid VAN DROOGENBROECK
Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat