Home > Vorming & Events > Agenda > Seminaries > Inbreng in natura en quasi-inbreng (pratijkseminarie)

Seminarie
Inbreng in natura en quasi-inbreng (pratijkseminarie)

 
24
jun
2003

Na een korte toelichting van de bepalingen van de Vennootschappenwet en van de inhoud van de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng, komen volgende items aan bod :

1. de beschrijving van inbreng en quasi-inbreng;

2. de waardering van inbreng en quasiinbreng;

3. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding.

In dit seminarie wordt tevens aandacht besteed aan de wisselwerking tussen o.m. de personenbelasting, vennootschapsbelasting (afschrijvingen), B.T.W.- wetgeving en registratiewetgeving m.b.t. inbreng in natura en quasi-inbreng.

Tenslotte staan we even stil bij de waarderingsbegrippen zoals het aantal uit te geven aandelen in het kader van een kapitaalverhoging, de uitgiftepremie en de toebedeling van aandelen

overeenkomstig het huwelijksvermogenstelsel van de inbrengers.

Structuur:

1. Inbreng bij oprichting en quasiinbreng:

• Vennootschapsrechtelijke benadering

• Bedrijfseconomische benadering

van de waardering: - inbreng of quasi-inbreng van een handelsfonds;

- inbreng of quasi-inbreng van een onroerend goed

• Fiscale benadering

• Boekhoudkundige benadering

2. Inbreng naar aanleiding van een kapitaalverhoging:

• Vennootschapsrechtelijke benadering

• Bedrijfseconomische benadering van de waardering en tegenprestatie

• Fiscale benadering

• Boekhoudkundige benadering

3. Inbreng bij vrije beroepen.
Datum
Van dinsdag 24/06/2003 t.e.m. Object reference not set to an instance of an object.
Uur
09u30-17u00
Land
BELGIUM
Prijs
 
Locatie
Spreker(s)
G. BATS
Bedrijfsrevisor
G. Bats, Bedrijfsrevisor
Code
03-111.1 (N)
Taal
 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat