Home > Vorming & Events > Agenda > Sustainability Award

Andere events
Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2018 : nieuwe formule

 
27
nov
2018

Wanneer wordt de volgende wedstrijd geopend en wanneer vindt de volgende prijsuitreiking plaats?

Dit is de vraag die iedereen ons stelt... Dit jaar besliste het IBR, gesteund door zijn partners, om te innoveren! Dit zullen we doen door u geregeld te informeren over de nieuwste ontwikkelingen inzake de wedstrijd,  over de verwachtingen van de jury, door u tips te verstrekken voor het opstellen van uw rapport, ervaringen uit te wisselen en u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een webinar.
 
Verder worden de organisator en zijn partners jaarlijks geconfronteerd met de volgende vragen: hoe kunnen ondernemingen en organisaties in België nog meer worden aangemoedigd om op transparante wijze te rapporteren over hun strategie en niet-financiële prestaties? Hoe kunnen ondernemingen worden gesteund bij het verwezenlijken van de talrijke voordelen verbonden aan duurzaamheidsverslaggeving? Hoe kunnen kleinere organisaties, waarvoor dergelijke rapportering vaak gecompliceerd lijkt, ertoe worden gebracht om deze weg in te slaan?
 
Uit de statistieken blijkt enerzijds dat steeds meer organisaties een duurzaamheidsrapport publiceren en anderzijds dat voor velen onder hen – vooral de kleinere organisaties – de hiervoor vereiste inspanningen, middelen, tijd en capaciteit van dergelijke omvang zijn dat dit slechts mogelijk is om de twee of drie jaar. Afgezien van deze overwegingen hebben de organisaties die een voet tussen de deur hebben gekregen, een denkoefening gehouden over hun impact op de samenleving en hun toegevoegde waarde, hetgeen prestatiebevorderend werkt.
 
In navolging van de maatschappelijke trends besliste het Instituut van de Bedrijfsrevisoren om zijn event voortaan om de twee jaar te organiseren, maar tegelijkertijd zal het goede redenen blijven aanvoeren voor het opstellen van een duurzaamheidsrapport, mocht dit nog niet het geval zijn.
 
 

Wat verandert er ?

De wedstrijd wordt voortaan om de twee jaar georganiseerd met vervroegde openingsdatum: van maart tot eind augustus (2018). Zorg ervoor dat alle betrokkenen in uw organisatie onze berichten goed ontvangen zodat ze tijdig kunnen deelnemen.
 

Twee categorieën van organisaties

  • grote ondernemingen met meer dan 250 werknemers (VTE); en 
  • andere organisaties, zijnde de andere ondernemingen, alsook NGO's, scholen, overheidsinstellingen, federaties, enz...
 

Twee soorten Awards

De jury kiest in september (2018) “het beste eerste duurzaamheidsrapport” en nomineert per categorie de rapporten “beste impact”
 
De beoordelingscriteria van de jury worden momenteel herzien om rekening te houden met de evolutie van elk duurzaamheidsrapport ten opzichte van de vorige editie. Verder blijven de afstemming van de strategie en de interne en externe rapportering van indicatoren van de organisaties op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zoals aangenomen door de Verenigde Naties, ook aandachtspunten van de jury.
 

De keuze van het publiek

Het publiek zal op de dag van de prijsuitreiking voor elk van de twee categorieën van organisaties kunnen stemmen voor het rapport “beste impact” na de presentatie van de rapporten van de genomineerden.
 
De volgende prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 27 november 2018: noteer alvast deze datum in uw agenda.

Meer info op www.sustainabilityreports.be

Datum
Van dinsdag 27/11/2018 t.e.m. Object reference not set to an instance of an object.
Uur
 
Land
BE
Prijs
€ 0,00
Locatie
Spreker(s)
Code
 
Taal
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat