Home > Vorming & Events > Meer info > Praktisch & inschrijven

Praktisch & inschrijven

 

Inschrijving

De bedrijfsrevisoren en stagiairs kunnen zich voor de IBR-vormingsactiviteiten (informatiesessies, studiedagen, regionale avondontmoetingen), zoals voorheen, enkel online inschrijven via het e-loket van de website van het IBR. De inschrijving voor de algemene vergadering gebeurt eveneens online. U hebt toegang tot het e-loket door op deze website rechts te klikken op “aanmelden”. Elke confrater heeft hiertoe een wachtwoord gekregen dat hij dient aan te wenden om toegang te krijgen. De inschrijving gebeurt via de rubriek ‘’e-loket-vorming’’ door op de tab ‘’Inschrijven’’ te klikken. De inschrijving voor de IBR-vorming wordt rechtstreeks online in het systeem opgeslagen en wordt derhalve nadien niet bevestigd.

De inschrijving voor de informatiesessies en studiedagen is kosteloos voor de bedrijfsrevisoren en hun stagiairs mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de inschrijving geschiedt ten minste 7 werkdagen vóór het vormingsevenement;
2. aanwezigheid vereist op het seminarie of zich laten vervangen door een confrater of een stagiair.

De inschrijving voor de algemene vergadering is eveneens kosteloos. De specifieke inschrijvingsvoorwaarden voor dit evenement worden meegedeeld via de uitnodiging die wordt verstuurd aan de bedrijfsrevisoren en stagiairs.

De inschrijving voor de regionale avondontmoetingen bedraagt 65 EUR per ontmoeting.

De inschrijvingen moeten uiterlijk 7 werkdagen vóór het vormingsevenement gebeuren. Het informaticasysteem aanvaardt geen inschrijvingen na deze termijn. Wanneer een activiteit beperkt is tot een vooraf vastgelegd aantal personen, kan men zich, eenmaal het quotum is bereikt, evenmin inschrijven.

 
Annulering

De annulering van een de vormingsactiviteit gebeurt eveneens via het extranet van het Instituut, enkel wanneer deze annulering gebeurt 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit.

Na deze termijn kunt u contact opnemen met de Dienst permanente vorming van het Instituut per e-mail (), met een opgave van de reden van de annulering. De annulering minder dan 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit moet door de Dienst permanente vorming van het Instituut per e-mail worden bevestigd om in overweging te worden genomen. De Commissie vorming beoordeelt de ingeroepen reden op een strenge en onherroepelijke wijze. Overeenkomstig de beslissingen van de Raad van het IBR van     8 november 2002 en 23 maart 2004 is de facto enkel een doktersattest binnen de 10 werkdagen rechtsgeldig.

 Afwezigheid en toepassing van het tarief van 200 EUR per halve dag

 In geval van voorziene afwezigheid, is het mogelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs zich geldig en zonder kosten te laten vervangen door een confrater of een stagiair. Het aanwezigheidsattest wordt evenwel op naam van de vervanger opgesteld.

Om redenen van confraterniteit (een confrater had zich wellicht kunnen inschrijven) en omwille van het feit dat elke reservatie kosten met zich meebrengt, zal het tarief van 200 EUR per halve dag (100 EUR voor de informatiesessies, niet van toepassing voor de algemene vergadering en de regionale avondontmoeting) worden toegepast in de volgende gevallen:

1.  wanneer een derde een bedrijfsrevisor vervangt;
2. bij afwezigheid op de vormingsactiviteit hoewel geldig ingeschreven behalve in geval van vervanging of doktersattest binnen de 10 werkdagen;
3. bij annulering minder dan 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit, behalve in geval van vervanging of doktersattest binnen de 10 werkdagen;
4. bij herhaalde annulering en/of buiten de toegestane termijn; nieuwe inschrijvingen worden geweigerd in deze beide gevallen. 
  

Inschrijvingen

Zoals vermeld op de website van het IBR kunnen alle medewerkers van een bedrijfsrevisorenkantoor en personen extern aan het beroep zich inschrijven voor de studiedagen en informatiesessies via e-mail naar de Dienst permanente vorming van het Instituut (), met vermelding van de naam, de voornaam en de code van de gewenste vormingsactiviteit.

De kostprijs voor deelname zal u zo spoedig mogelijk via de uitnodiging van het evenement worden meegedeeld. Men is pas definitief ingeschreven na ontvangst van de volledig verschuldigde som op rekeningnummer BE 61 0012 0738 0117 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’. Het inschrijvingsrecht omvat de documentatie, parkingkosten, koffiepauzes en maaltijden.

De inschrijvingen moeten uiterlijk 7 werkdagen vóór het vormingsevenement gebeuren.

Annulering

De annulering van een vormingsactiviteit gebeurt zoals bij de inschrijving via e-mail naar de Dienst permanente vorming van het Instituut (), met vermelding van de naam, de voornaam en de code van de vormingsactiviteit.

Enkel de annuleringen die het IBR bereiken 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit gericht aan de Dienst permanente vorming kunnen in overweging worden genomen. Het inschrijvingsgeld zal enkel worden teruggestort wanneer de schriftelijke annulering 7 werkdagen vóór het seminarie werd ontvangen.  

Het IBR en het ICCI behouden zich het recht voor om de vormingsactiviteiten opgenomen in onderhavig programma te annuleren of te wijzigen. Zij kunnen zich ook verplicht zien de locatie te wijzigen of de lesgever te vervangen. Alle wijzigingen worden geüpdatet op de websites van het IBR (www.ibr-ire.be) en het ICCI (www.icci.be) alsook op het extranet van het IBR. 

F: 02/512.78.86
E:

​Stef VAN ATTENHOVEN 02/509.00.10​
Dominique VANESSE​ ​02/509.00.05
Mauricette VAN HOUDT​ ​02/509.00.06
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat