26 janvier 2011

Door gezamenlijk een afsprakennota te ondertekenen inzake financiële audit in de Vlaamse overheid, streven het Rekenhof, het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) ernaar hun auditwerkzaamheden maximaal op elkaar af te stemmen. Zij beogen dubbel werk te vermijden, de controlelast voor de geauditeerden te verminderen en de kostenefficiëntie van hun audits te verhogen. Over een dergelijke samenwerking van controle-actoren en het principe van single audit organiseert IAVA op 8 februari 2011 een studienamiddag, naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan.

Peut également vous intéresser