• Thème:-
  • Event code:23-Revi-Night6n/f/14.12.23
  • Langue:Néerlandais / Français
Date jeudi 14 décembre 2023 - 19:00 -22:00
Lieu The National Golf Brussels (Du Roy de Blicquylaan 7, 1933 Sterrebeek)
Vanbeveren Inge

Bihain Marc

VAN IMPE Patrick

VAN HOOF Eric


Dit informele netwerkevent 'Revi-Night' heeft een dubbel doel:

  • Het netwerken tussen beroepsbeoefenaars uit dezelfde regio bevorderen;
  • De informatiestroom tussen het Instituut en zijn leden verbeteren. 

Tijdens een ongedwongen diner zullen de bedrijfsrevisoren ideeën kunnen uitwisselen over diverse onderwerpen die het beroep aanbelangen en hun bekommernissen delen met de Raadsleden. 

De Raad heeft eveneens beslist dat de deelname aan Revi-Night geldt voor 2 uren permanente vorming.

Wij hopen u daar talrijk te ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten, 

Patrick Van Impe

Voorzitter

***************************************************

Cet événement de networking informel a un double objectif :

  • Essentiellement favoriser un networking convivial entre les professionnels d’une même région ;
  • Améliorer la circulation de l’information entre l’Institut et ses membres. 

C’est au cours d’un repas informel que les réviseurs d’entreprises pourront échanger des idées sur divers sujets touchant au révisorat et faire part de leurs préoccupations aux membres du Conseil. 

Le Conseil a également décidé que la participation aux Revi-Nights donnerait droit à 2 heures de formation permanente.

Nous espérons y rencontrer bon nombre d’entre vous. 

Cordialement, 

Patrick Van Impe

Président

Documentation