1 september 2017

De buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 24 november 2017 om 9u op het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Gerelateerd