Raad

Het Instituut wordt geleid door een Raad, samengesteld uit veertien bedrijfsrevisoren, waarvan één de functie van voorzitter en één de functie van ondervoorzitter uitoefent. De leden van de Raad worden benoemd door de algemene vergadering.

Voorzitter

Patrick VAN IMPE
Ondervoorzitter

Eric Van HOOF
Leden van de Nederlandse taalrol

Raf COX

Katleen DAEMS

Nico HOUTHAEVE (secretaris)

Ine NUYTS
Wim-Rutsaert
Wim RUTSAERT

Inge SAEYS
Leden van de Franse taalrol

Olivier de BONHOME

Charles de STREEL (secretaris-penningmeester)

Xavier DOYEN

Laura GUARINO

Patricia LELEU
Alexis VAN BAVEL