​De op deze pagina vermelde omzendbrieven zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Advies 2019/04: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

27 februari 2019

4501 views

Omzendbrief 2016/05: Onmiddellijke mandaatmelding – intrekking van omzendbrief 2011/11

24 juni 2016

3283 views

Omzendbrief 2016/03: Toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

5 februari 2016

3433 views

Omzendbrief 2016/02: Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag & Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI

4 februari 2016

3021 views

Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen

3 februari 2016

3225 views

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

1 december 2017

6091 views

Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016

1 april 2015

6127 views

Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

31 maart 2015

3463 views

Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

3 maart 2015

5980 views

Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

2 september 2014

3094 views

Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

2 september 2014

3250 views

Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

9 april 2013

6192 views

Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen van OOB's controleren - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van het in art. 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag

19 februari 2013

3172 views

Omzendbrief 2013/02: Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's

18 februari 2013

3252 views

Advies 2012/04: ontslag van de zetelende commissaris en benoeming van de opvolger

7 januari 2013

2875 views

Omzendbrief 2012/09: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering

7 november 2012

3272 views

Omzendbrief 2012/06: IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

18 juni 2012

3045 views

Omzendbrief 2012/02: Aanwezigheid op de vormingsseminaries

7 maart 2012

3178 views

Omzendbrief 2011/11: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen – onmiddellijke mandaatmelding


26 december 2011

3143 views

Omzendbrief 2011/10 : Opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag

27 december 2011

3245 views