​De op deze pagina vermelde omzendbrieven zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Advies 2019/04: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

27 februari 2019

4756 views

Omzendbrief 2016/05: Onmiddellijke mandaatmelding – intrekking van omzendbrief 2011/11

24 juni 2016

3565 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)

5 februari 2016

4192 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel in de N.V., de B.V.B.A., de C.V.B.A. en de commanditaire vennootschap op aandelen

5 februari 2016

4259 views

Omzendbrief 2016/03: Toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

5 februari 2016

3622 views

Omzendbrief 2016/02: Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag & Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI

4 februari 2016

3226 views

Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen

3 februari 2016

3461 views

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

1 december 2017

6273 views

Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016

1 april 2015

6318 views

Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

31 maart 2015

3772 views

Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

3 maart 2015

6171 views

Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

2 september 2014

3267 views

Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

2 september 2014

3501 views

Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

9 april 2013

6394 views

Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen van OOB's controleren - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van het in art. 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag

19 februari 2013

3424 views

Omzendbrief 2013/02: Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's

18 februari 2013

3509 views

Advies 2012/04: ontslag van de zetelende commissaris en benoeming van de opvolger

7 januari 2013

3061 views

Omzendbrief 2012/09: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering

7 november 2012

3526 views

Omzendbrief 2012/06: IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

18 juni 2012

3231 views

Omzendbrief 2012/02: Aanwezigheid op de vormingsseminaries

7 maart 2012

3416 views