​De op deze pagina vermelde adviezen, mededelingen, omzendbrieven en technische nota's zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04

22 december 2019

4840 views

Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

5 december 2019

4254 views

Mededeling 2019/20: Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

5 december 2019

4232 views

Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

26 maart 2019

8830 views

Advies 2019/07: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" in België

19 maart 2019

7894 views

Advies 2019/05: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

13 maart 2019

6869 views

Advies 2019/04: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

26 februari 2019

5521 views

Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag

8 februari 2018

5484 views

Advies 2017/05: interpretatie van de Europese auditverordening in samenhang met de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België – opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

10 september 2017

4781 views

Advies 2017/01: commissarisverslag

18 januari 2017

3704 views

Omzendbrief 2016/05: Onmiddellijke mandaatmelding – intrekking van omzendbrief 2011/11

23 juni 2016

4241 views

Mededeling 2016/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en specifieke controleopdrachten in die organisaties

19 april 2016

3306 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)

4 februari 2016

5049 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel in de N.V., de B.V.B.A., de C.V.B.A. en de commanditaire vennootschap op aandelen

4 februari 2016

5128 views

Omzendbrief 2016/03: Toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

4 februari 2016

4317 views

Omzendbrief 2016/02: Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag & Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI

3 februari 2016

3856 views

Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen

2 februari 2016

4092 views

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

1 december 2017

6837 views

Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016

31 maart 2015

6918 views

Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

30 maart 2015

4524 views