Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Verenigingen en stichtingen negatieve fondsen'

17 juni 2021

341 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van COVID-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis'

16 juni 2021

739 views

Verzoek van het IBR aan de CBN om een advies te publiceren inzake de overgedragen verliezen en het behoud van de bestemde fondsen in (i)vzw's en stichtingen

9 juni 2021

386 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-advies 2021/05 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

9 juni 2021

957 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke verwerking van de wederopbouwreserve'

28 mei 2021

442 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen'

28 mei 2021

478 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbel-procedure onder het WVV'

11 mei 2021

571 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen'

12 april 2021

543 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aangebracht door het WVV en KB WVV'

24 maart 2021

933 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

23 maart 2021

956 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa'

11 februari 2021

1024 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming'

11 februari 2021

835 views

Reacties van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Winstverdeling binnen de NV'

10 februari 2021

891 views

Bijkomende opmerkingen op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren

10 februari 2021

684 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting

18 november 2020

2038 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap'

18 november 2020

1970 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichting voor bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen'

18 november 2020

2016 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'

18 november 2020

1752 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren'

14 mei 2020

2009 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Correctie van de jaarrekening'

14 mei 2020

2443 views