Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV - scheidingsaandeel'

2 september 2021

285 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van VZW's en IVZW's: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

2 september 2021

309 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel'

1 september 2021

333 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

12 augustus 2021

946 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Verenigingen en stichtingen negatieve fondsen'

16 juni 2021

1318 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van COVID-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis'

15 juni 2021

1591 views

Verzoek van het IBR aan de CBN om een advies te publiceren inzake de overgedragen verliezen en het behoud van de bestemde fondsen in (i)vzw's en stichtingen

8 juni 2021

634 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-advies 2021/05 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

8 juni 2021

1232 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke verwerking van de wederopbouwreserve'

27 mei 2021

682 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen'

27 mei 2021

732 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbel-procedure onder het WVV'

11 mei 2021

760 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen'

11 april 2021

713 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aangebracht door het WVV en KB WVV'

23 maart 2021

1167 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

22 maart 2021

1138 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa'

10 februari 2021

1207 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming'

10 februari 2021

974 views

Reacties van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Winstverdeling binnen de NV'

9 februari 2021

1056 views

Bijkomende opmerkingen op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren

9 februari 2021

796 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting

17 november 2020

2190 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap'

17 november 2020

2130 views