Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van interesten en andere bedragen verschuldigd wegens betalingsachterstand'

12 oktober 2021

416 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Consolidatie bij de horizontale groep (consortium)'

12 oktober 2021

441 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Fusies en splitsingen van vennootschappen met een negatief nettoactief'

12 oktober 2021

440 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig art. 1:24 en 1:25 van het WVV'

21 september 2021

576 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV - scheidingsaandeel'

3 september 2021

425 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van VZW's en IVZW's: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

3 september 2021

460 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel'

2 september 2021

474 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

13 augustus 2021

1108 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Verenigingen en stichtingen negatieve fondsen'

17 juni 2021

1397 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van COVID-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis'

16 juni 2021

1664 views

Verzoek van het IBR aan de CBN om een advies te publiceren inzake de overgedragen verliezen en het behoud van de bestemde fondsen in (i)vzw's en stichtingen

9 juni 2021

705 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-advies 2021/05 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

9 juni 2021

1308 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke verwerking van de wederopbouwreserve'

28 mei 2021

745 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen'

28 mei 2021

792 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbel-procedure onder het WVV'

11 mei 2021

842 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen'

12 april 2021

778 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aangebracht door het WVV en KB WVV'

24 maart 2021

1246 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

23 maart 2021

1210 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa'

11 februari 2021

1288 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming'

11 februari 2021

1043 views