Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa'

11 februari 2021

560 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming'

11 februari 2021

439 views

Reacties van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Winstverdeling binnen de NV'

10 februari 2021

503 views

Bijkomende opmerkingen op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren

10 februari 2021

419 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting

18 november 2020

1784 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap'

18 november 2020

1731 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichting voor bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen'

18 november 2020

1752 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'

18 november 2020

1523 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren'

14 mei 2020

1714 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Correctie van de jaarrekening'

14 mei 2020

2084 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen'

2 april 2020

2013 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris'

2 april 2020

2188 views

Reactie van de Raad ven het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Financieringskostensurplus'

18 maart 2020

2468 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen'

23 oktober 2019

4877 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Groepsbijdrage'

27 mei 2019

9663 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Brexit'

28 maart 2019

6412 views

Reactie van de Raad van het IBR op CBN-ontwerpadviezen

21 januari 2019

5818 views

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'voorzieningen'

11 januari 2019

5570 views