Informatiefiches: diensten van de bedrijfsrevisor

Informatiefiches: diensten van de bedrijfsrevisor (compilatie)

november 2020

De controle volgens de internationale standaarden

november 2020

Contractuele controle van kmo's en kleine vzw's

november 2020

Revisorale opdrachten volgens ISA 800 en ISA 805

november 2020

Beoordelingsopdracht volgens de internationale standaarden

november 2020

Beoordelingsopdracht bij kmo's en kleine vzw's volgens de kmo-norm

november 2020

Toekomstgerichte financiële informatie

november 2020

Overeengekomen werkzaamheden / Agreed upon procedures

november 2020

Overeengekomen werkzaamheden - publieke financiering

november 2020

Interne auditopdracht

november 2020

Due diligence

november 2020

Samenstellingsopdracht

november 2020

Informatiefiches: lexicon

november 2020

Overige boeken en brochures

De omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor in het kader van de huiszoeking

februari 2024

Guidance on the role of the registered auditor in relation to sustainability information

februari 2024

Richtlijnen voor de rol van de bedrijfsrevisor met betrekking tot duurzaamheidsinformatie

februari 2024

Hoe financier ik de groei van mijn KMO?

oktober 2022

Hoe maak ik een financieel plan voor een KMO?

december 2021

Verenigingen en ivzw's: slechte beheerspraktijken - enkele te vermijden valkuilen

november 2021

IBR studies (1980-2006)

Beroep

De rol, het statuut en de aansprakelijkheid van de wettelijke rekeningcontroleur in de EU

februari 2018

Prijszetting in de Belgische auditmarkt

februari 2006

De vennootschap en haar commissaris - Praktische toepassingsgevallen

januari 2005

Controle

Inbreng in natura en quasi-inbreng: praktische toepassingsgevallen

januari 2006

Boekhouding en audit in de niet-commerciële sector : Deel audit

januari 2003

De tussenkomst van de bedrijfsrevisor in het kader van een waardering van een onderneming

januari 2003

Accountancy

Boekhouding en audit in de niet-commerciële sector : Deel boekhouding

januari 2003

De sociale balans

januari 1996

Boekhoudkundige organisatie van de gemeenten

januari 1995

Recht

Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking?

januari 2004

De vennootschap en haar commissaris - Praktische toepassingsgevallen

januari 2004

De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor : Burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten

januari 2003