Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 

De stagiair moet jaarlijks verslag uitbrengen over de stageactiviteiten verricht tijdens het stagejaar.

De stageactiviteiten moeten worden opgenomen in het elektronisch stagedagboek, beschikbaar via het IBR portaal van de stagiair, in de rubriek “Mijn profiel” – tabblad “stagedagboek” – “een stagedagboek aanmaken”.

Het stagedagboek moet gedurende een periode van één stagejaar ingevuld worden, namelijk voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Stagiairs die in de loop van een stagejaar veranderd zijn van stagemeester moeten één stagedagboek per stagemeester aanmaken. Dit geldt eveneens voor de stagiairs die de stage uitvoeren onder de begeleiding van twee stagemeesters.

Het door de stagemeester gevalideerde stagedagboek moet ten laatste op 16 augustus 2024 via het IBR-portaal worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op deze deadline.

Opgelet, na deze datum zal het technisch niet meer mogelijk zijn om het stagedagboek in te dienen. Het is dus van belang dat het stagedagboek tijdig (uiterlijk 16/08) wordt aangemaakt én elektronisch gevalideerd door de stagemeester(s). Stagedagboeken die niet werden gevalideerd door de stagemeester, kunnen niet worden doorgestuurd naar de Stagecommissie.

De stagiairs die nog niet zijn toegelaten tot het bekwaamheidsexamen, zullen model 1 van het stagedagboek moeten indienen (d.i. het stagedagboek met een gedetailleerde omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden). De stagiairs die zijn toegelaten tot het bekwaamheidsexamen moeten model 2 van het stagedagboek indienen (dit stagedagboek bevat een overzicht van het aantal gepresteerde uren, zonder gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden). Het correcte model zal automatisch worden geopend bij de aanmaak van het elektronisch stagedagboek via het portaal (in functie van uw statuut als stagiair).

Iedere pagina van het elektronisch stagedagboek bevat rechts bovenaan een knop met instructies. Lees deze aandachtig alvorens het stagedagboek in te vullen.

De ondertekening door de stagemeester wordt vervangen door een elektronische validatie. Zodra het stagedagboek werd doorgestuurd naar de stagemeester, zal deze hierover een automatische e-mail ontvangen. Het te valideren stagedagboek zal voor de stagemeester toegankelijk zijn via het IBR portaal.