Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Het stagedagboek moet gedurende een periode van één stagejaar ingevuld worden, voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

Het stagedagboek moet ten laatste op 16 augustus 2020 via e-mail worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze deadline. Het stageboek moet volledig ingevuld zijn en ondertekend worden door de stagiair en de stagemeester.

Er zijn verschillende stagedagboeken, te gebruiken naargelang de stagefase waarin de stagiair zich bevindt.  De excel tabel moet enkel bij model 1 worden toegevoegd.

 

Model 1 + Excel tabel : voor de stagiairs die nog niet zijn toegelaten tot het bekwaamheidsexamen.

Stagedagboek model 1
Stagedagboek
Training report (Word)
Training report (Excel)

 

Model 2 : voor de stagiairs die zijn toegelaten tot of geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen

Stagedagboek model 2