CTR

College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

 

Het toezicht op de bedrijfsrevisoren werd door de wet van 7 december 2016 grondig hervormd.

Bij deze hervorming is een belangrijke taak toebedeeld aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dat College moet toezien op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de revisoren.

Het College heeft in het bijzonder de eindverantwoordelijkheid over de volgende opdrachten:

  1. het toezicht op de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, alsook op het houden en bijwerken van het openbaar register;
  2. het toezicht op de permanente vorming;
  3. het toezicht op de kwaliteitscontrole;
  4. het toezicht op de naleving van de wettelijke, reglementaire en normatieve regels.

Verder heeft de wetgever bepaalde bevoegdheden onder toezicht van het College gedelegeerd aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). Zo blijft het IBR bevoegd voor het bijhouden van het openbaar register, de toekenning en intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en de permanente vorming.

Het IBR blijft ook verantwoordelijk voor de organisatie van de toegang tot het beroep (stage).

Meer informatie over het publiek toezicht op de website van het College