Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

 

Kandidaat-stagiairs die hun stage wensen aan te vatten op 1 juli 2024, moeten hun stagedossier uiterlijk op 15 februari 2024 indienen, via het ledenportaal.

Laattijdig ingediende of onvolledige stagedossiers worden niet in aanmerking genomen door de Stagecommissie.

Opgelet, voor een correcte opvolging van het stagetoelatingsdossier wordt aan de kandidaat stagiairs die zich voor de eerste keer inschrijven, gevraagd om eveneens voor 15 februari 2024 de stappen uit te voeren die worden beschreven in het gedeelte "inschrijven".

Het toegangsdossier tot de stage moet de volgende documenten bevatten :

 • één exemplaar van de stageovereenkomst ondertekend door alle betrokken partijen;
 • een comfort letter (verbintenisbrief) ondertekend door de kandidaat-stagemeester;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening met vermelding van de huidige bezoldiging;

  Artikel 16, § 2 van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bepaalt het volgende in verband met de minimumbezoldiging van de stagiairs:

  Ҥ 2. De stagemeester of het bedrijfsrevisorenkantoor waarmee de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van zelfstandige dienstverlening bedoeld in paragraaf 1 werd afgesloten, verbindt zich ertoe een bezoldiging niet lager dan de minima vastgelegd door de Stagecommissie te betalen. Deze minima worden gepubliceerd op de website van het Instituut.

  De huidige minimumbezoldiging  (2024) voor de stagiairs werd door de Stagecommissie vastgelegd op : 2.359 EUR bruto per maand voor bedienden en 24,84 EUR bruto per uur voor zelfstandigen.
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan zes maanden);
 • een kopie van de identiteitskaart (recto verso);
 • een kopie van het/de diploma('s).

Modeldocumenten