Naast de wettelijke opdrachten bestaan er nog talrijke andere opdrachten waarvoor een entiteit een bedrijfsrevisor kan inschakelen:

 

Waarderingsopdrachten
Due diligence onderzoek (analyse van financiële informatie – overnames / investeringen)
Herstructureringen
Gerechtelijk deskundigenonderzoek
Verklaring over de kwaliteit van niet-financiële informatie
Beoordeling van de interne controle en administratieve organisatie
Risico-inschatting
Opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (agreed upon procedures)
Adviesverstrekking aan ondernemingen inzake vennootschaps-, boekhoud- of fiscaal recht

Het werk van de bedrijfsrevisor wordt nog al te vaak verengd tot de audit of de wettelijke controle van financiële overzichten. Ten onrechte, want de bedrijfsrevisor kan nog in tal van andere situaties een bevoorrechte partner van organisaties of ondernemingen zijn.  

Wat kan de bedrijfsrevisor voor u doen?

In deze brochure loodsen we u doorheen die verschillende opdrachten die een bedrijfsrevisor kan uitvoeren en wat u daarbij telkens mag verwachten. Het is belangrijk om van meet af aan duidelijk te maken hoeveel zekerheid (“assurance”) u bij de informatie (financiële of niet-financiële) wilt hebben.

Door zijn kennis van de organisatie en zijn rol als deskundige voegt de bedrijfsrevisor waarde toe aan het (niet-)financiële verslaggevingsproces en maakt hij het mogelijk om zwakke punten om te zetten in kansen.

Deze brochure verduidelijkt de verschillende soorten attesteringen die voorkomen bij de uiteenlopende opdrachten van de bedrijfsrevisor.