De internationale standaard ISQC 1(International Standard on Quality Control), zoals deze op 15 december 2009 werd aangenomen door de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), is in België van toepassing sinds de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België (2014, gecoördineerde versie van 10 maart 2021).

ISQC 1 werd opgeheven zoals voorzien door de norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien).

 

Vertalingen

 Nederlandse vertaling
ISQC 1
30 juni 2011
ISA 220 (Herzien)december 2020
ISQM 1december 2020
ISQM 2december 2020
QM Conforming amendmentsdecember 2020

De vertaling van ISQC 1, zoals die van de ISA's, werd uitgevoerd door de vertegenwoordigers van het voormalig Koninklijk Instituut NIVRA (voor Nederland - actueel NBA) en van het IBR (voor België).

De vertalingen van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien), alsook van de overeenstemmingswijzigingen, werden uitgevoerd samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het Nederlands en de Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) voor het Frans. 

Disclaimer: De datum waarop de vertalingen zijn opgesteld, is aangeduid in de voetnoot van de tekst zelf. In het geval er doorheen het tijdsverloop wijzigingen aan de vertalingen zouden worden aangebracht (bv. correctie van tikfouten e.d.), kunt u via deze datum nagaan of u over de meest recente versie beschikt. Om deze reden wordt u vriendelijk verzocht deze website dan ook met regelmaat te bezoeken.

 

Rechtsleer

In het kader van de inwerkingtreding van ISQC 1 in België, heeft de Raad de volgende rechtsleer gepubliceerd:

 

Actieplan