Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T.02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Agenda 2020

​De Stagecommissie organiseert stageseminaries over de verschillende materies die deel uitmaken van de praktische stage-examens. De spreker van het stageseminarie is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de examenvragen over dezelfde materie. De deelname aan de stageseminaries wordt bijgevolg sterk aanbevolen door de Stagecommissie.

De deelname aan de stageseminaries is niet verplicht om te kunnen deelnemen aan de praktische stage-examens. Indien de stagiair echter niet slaagt voor één of meerdere praktische stage-examens, kan de Stagecommissie overeenkomstig artikel 7, 12° van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, een verplichte deelname aan één of meerdere stageseminaries opleggen.

Praktische modaliteiten

Wie?

De stageseminaries zijn uitsluitend toegankelijk voor stagiairs-bedrijfsrevisoren. De stagiairs die hun stage hebben opgeschort maar nog steeds werkzaam zijn binnen een bedrijfsrevisorenkantoor, kunnen eveneens deelnemen aan de stageseminaries op voorwaarde dat hun voormalige stagemeester of een andere vertegenwoordiger van het kantoor hiervoor een verzoek indient via e-mail (stage@ibr-ire.be).

Hoe inschrijven?

De inschrijvingen voor de stageseminaries moeten uiterlijk tien kalenderdagen vóór de datum van het seminarie via het ledenportaal worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op deze deadline!

! Opgelet, de inschrijving voor de stageseminaries geldt niet als automatische inschrijving voor de praktische stage-examens over dezelfde materie! Er dient dus nog afzonderlijk te worden ingeschreven voor de praktische stage-examens.

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 158 EUR per seminariedag, voorafgaandelijk te betalen op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117. De inschrijvingsbijdrage kan uitsluitend worden teruggevorderd in geval van tijdige uitschrijving (d.i. uiterlijk 10 kalenderdagen voor het seminarie via het ledenportaal) of afwezigheid door overmacht (gestaafd door een attest).

Waar?

De stageseminaries voor de Nederlandstalige stagiairs vinden plaats in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Essene. De stageseminaries voor de Franstalige stagiairs gaan ofwel in De Montil ofwel in de lokalen van het IBR (Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel) door (zie details locatie in de kalender hieronder).

Wanneer?

De data voor de stageseminaries van 2020 vindt u in de tabel hieronder alsook in onze event-kalender.

4/5/2020Financiële analyse
10-18uDe Montil
6/5/2020Ondernemingsraad10-16uDe Montil
7/5/2020Internationale standaarden voor jaarrekeningen
10-18uDe Montil
11/5/2020Externe controle en internationale controlestandaarden I
10-18uDe Montil
12/5/2020Algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen
10-18uDe Montil
13/5/2020Externe controle en internationale controlestandaarden II
10-18uDe Montil
15/5/2020Bijzondere opdrachten
10-18uDe Montil
18/5/2020Interne beheersing en risicomanagement I
10-18uDe Montil
20/5/2020Interne beheersing en risicomanagement II
10-18uDe Montil
25/5/2020Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening I
10-18uDe Montil
26/5/2020Vennootschapsrecht10-18uDe Montil
2/6/2020Beroepsethiek en onafhankelijkheid
10-16uDe Montil
9/6/2020Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening II
10-18uDe Montil

 

Syllabi stageseminaries 2016-2019

Stagiairs kunnen op deze pagina met hun login de syllabi van de stageseminaries 2016-2019 raadplegen.