Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T.02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Agenda 2020

​De Stagecommissie organiseert stageseminaries over de verschillende materies die deel uitmaken van de praktische stage-examens. De spreker van het stageseminarie is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de examenvragen over dezelfde materie. De deelname aan de stageseminaries wordt bijgevolg sterk aanbevolen door de Stagecommissie.

De deelname aan de stageseminaries is niet verplicht om te kunnen deelnemen aan de praktische stage-examens. Indien de stagiair echter niet slaagt voor één of meerdere praktische stage-examens, kan de Stagecommissie overeenkomstig artikel 7, 12° van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, een verplichte deelname aan één of meerdere stageseminaries opleggen.

Praktische modaliteiten

Wie?

De stageseminaries zijn uitsluitend toegankelijk voor stagiairs-bedrijfsrevisoren.

De stagiairs die hun stage hebben opgeschort maar nog steeds werkzaam zijn binnen een bedrijfsrevisorenkantoor, kunnen eveneens deelnemen aan de stageseminaries op voorwaarde dat hun voormalige stagemeester of een andere vertegenwoordiger van het kantoor hiervoor een verzoek indient via e-mail (stage@ibr-ire.be).

De stagiairs die hun stage hebben opgeschort maar nog steeds werkzaam zijn binnen een bedrijfsrevisorenkantoor, kunnen kosteloos deelnemen aan de vormingsseminaries georganiseerd door het ICCI op voorwaarde dat hun voormalige stagemeester of een andere vertegenwoordiger van het kantoor hiervoor een verzoek indient via e-mail (education@ibr-ire.be). 

Hoe inschrijven?

De inschrijvingen voor de stageseminaries moeten uiterlijk tien kalenderdagen vóór de datum van het seminarie via het ledenportaal worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op deze deadline!

! Opgelet, de inschrijving voor de stageseminaries geldt niet als automatische inschrijving voor de praktische stage-examens over dezelfde materie! Er dient dus nog afzonderlijk te worden ingeschreven voor de praktische stage-examens.

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 50 EUR per seminarie, voorafgaandelijk te betalen op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117. De inschrijvingsbijdrage kan uitsluitend worden teruggevorderd in geval van tijdige uitschrijving (d.i. uiterlijk 10 kalenderdagen voor het seminarie via het ledenportaal) of afwezigheid door overmacht (gestaafd door een attest).

Waar?

Rekening houdend met de noodmaatregelen van de regering ingevolge de COVID-19 crisis, zullen de stageseminaries onder de vorm van interactieve webinars worden georganiseerd die vanop afstand kunnen worden gevolgd. De stagiairs ontvangen de praktische informatie m.b.t. het bijwonen van de webinars na hun inschrijving.

Wanneer?

De data voor de stageseminaries van 2020 vindt u in de tabel hieronder alsook in onze event-kalender.

4/5/2020Financiële analyse
10-18uwebinar
6/5/2020Ondernemingsraad10-16uwebinar
7/5/2020Internationale standaarden voor jaarrekeningen
10-18uwebinar
11/5/2020Externe controle en internationale controlestandaarden I
10-18uwebinar
12/5/2020Algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen
10-18uwebinar
13/5/2020Externe controle en internationale controlestandaarden II
10-18uwebinar
14/5/2020Controleverslag10-18uwebinar
15/5/2020Bijzondere opdrachten
10-18uwebinar
18/5/2020Interne beheersing en risicomanagement I
10-18uwebinar
20/5/2020Interne beheersing en risicomanagement II
10-18uwebinar
25/5/2020Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening I
10-18uwebinar
26/5/2020Vennootschapsrecht10-18uwebinar
2/6/2020Beroepsethiek en onafhankelijkheid
10-16uwebinar
9/6/2020Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening II
10-18uwebinar
24/6/2020Controleverslag10-18uwebinar

 

Syllabi stageseminaries 2016-2020

Stagiairs en bedrijfsrevisoren kunnen op deze pagina met hun login de syllabi van de stageseminaries 2016-2020 raadplegen.