Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T.02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Agenda 2021

Bekijk hier de agenda van de stageseminaries 2021

​De Stagecommissie organiseert stageseminaries over de verschillende materies die deel uitmaken van de praktische stage-examens. De spreker van het stageseminarie is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de examenvragen over dezelfde materie. De deelname aan de stageseminaries wordt bijgevolg sterk aanbevolen door de Stagecommissie.

De deelname aan de stageseminaries is niet verplicht om te kunnen deelnemen aan de praktische stage-examens. Indien de stagiair echter niet slaagt voor één of meerdere praktische stage-examens, kan de Stagecommissie overeenkomstig artikel 7, 12° van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, een verplichte deelname aan één of meerdere stageseminaries opleggen.

De Stagecommissie heeft in 2019 beslist dat de stagiairs-bedrijfsrevisoren de norm permanente vorming (zoals deze van toepassing is op de bedrijfsrevisoren) moeten naleven en dit vanaf het stagejaar 1 juli 2019-30 juni 2020.  Alle bepalingen in de norm permanente vorming gelden bijgevolg ook voor de stagiairs-bedrijfsrevisoren met uitzondering van de 8 verplichte vormingsuren gevolgd bij het IBR. Meer informatie omtrent deze beslissing is terug te vinden in deze mededeling.
Het toepassen van de norm permanente vorming zal worden nagekeken aan de hand van het elektronisch stagedagboek.

Praktische modaliteiten

Wie?

De stageseminaries zijn uitsluitend toegankelijk voor stagiairs-bedrijfsrevisoren.

De stagiairs die hun stage hebben opgeschort maar nog steeds werkzaam zijn binnen een bedrijfsrevisorenkantoor, kunnen eveneens deelnemen aan de stageseminaries op voorwaarde dat hun voormalige stagemeester of een andere vertegenwoordiger van het kantoor hiervoor een verzoek indient via e-mail (stage@ibr-ire.be).

De stagiairs die hun stage hebben opgeschort maar nog steeds werkzaam zijn binnen een bedrijfsrevisorenkantoor, kunnen kosteloos deelnemen aan de vormingsseminaries georganiseerd door het ICCI op voorwaarde dat hun voormalige stagemeester of een andere vertegenwoordiger van het kantoor hiervoor een verzoek indient via e-mail (education@ibr-ire.be). 

Hoe inschrijven?

De inschrijvingen voor de stageseminaries moeten uiterlijk tien kalenderdagen vóór de datum van het seminarie via het ledenportaal worden ingediend. Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op deze deadline!

! Opgelet, de inschrijving voor de stageseminaries geldt niet als automatische inschrijving voor de praktische stage-examens over dezelfde materie! Er dient dus nog afzonderlijk te worden ingeschreven voor de praktische stage-examens.

De kostprijs voor deelname aan een webinar bedraagt 50 euro.

Waar?

De praktische modaliteiten met betrekking tot de organisatie van de stageseminaries zullen worden gepubliceerd van zodra mogelijk.

Wanneer?

Bekijk hier de agenda van de stageseminaries 2021

 

Syllabi stageseminaries 2016-2021

Stagiairs, examinandi en bedrijfsrevisoren kunnen op deze pagina met hun login de syllabi van de stageseminaries 2016-2020 raadplegen.