Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

21 juni 2021

143 views

Meer nieuws

actueel

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

21 juni 2021

143 views

actueel

Goedkeuring norm permanente vorming

17 juni 2021

320 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Verenigingen en stichtingen negatieve fondsen'

17 juni 2021

341 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van COVID-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis'

16 juni 2021

740 views

actueel

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert het jaarverslag over zijn activiteiten in 2020

16 juni 2021

322 views

actueel

Offerteaanvraag voor de controle van de rekeningen (boekjaar 2022) van de Nationale Kamer van Notarissen en het Notarieel Fonds

Termijn: 15 september 2021

15 juni 2021

326 views

actueel

De passerelle van het IBR naar het ITAA is nog steeds mogelijk

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

11 juni 2021

587 views

actueel

Boekhoudkundige evolutie en waardering van vrijwillig voor een vereniging of stichting verrichte diensten

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

11 juni 2021

461 views

actueel

Companyweb: Update KYC feature voor bedrijfsrevisoren

10 juni 2021

441 views

CBN advies

Verzoek van het IBR aan de CBN om een advies te publiceren inzake de overgedragen verliezen en het behoud van de bestemde fondsen in (i)vzw's en stichtingen

9 juni 2021

386 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-advies 2021/05 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

9 juni 2021

957 views

bericht IREFI

Notice 2021-05 to the accredited auditors: Deduction of software assets from Common Equity Tier 1 (CET 1) items

4 juni 2021

349 views

actueel

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren - oproep voor kandidaten

4 juni 2021

613 views

mededeling

Mededeling 2021/11: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

4 juni 2021

653 views

mededeling

Mededeling 2021/10: Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

3 juni 2021

747 views