Nieuws

Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Meer nieuws

advies

Advies 2023-01: Toepassingsgebied van de verschillende normen

actueel

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2022

actueel

Houding van de confrater-opvolger in het kader van de voortijdige onderbreking van een commissarismandaat

Werkgroep opvolging Jaarverslag CTR

bericht IREFI

IREFI Notice 2023/1: Notice to the accredited auditors

actueel

“Ons grijze imago is passé. De contacten met mensen en de tevredenheid van de klant lijken de ultieme drijfveer van ons beroep te zijn”

Een gesprek met Laura Guarino en Hélène Spegelaere, twee vrouwelijke bedrijfsrevisoren, over hun professionele parcours, hun drijfveren en uitdagingen.

actueel

Bedrijfsrevisoren geven aan dat het belangrijk is dat het kader verduidelijkt wordt en zijn bereid toegevoegde waarde te leveren om greenwashing te vermijden

Olivier Macq, bedrijfsrevisor & voorzitter IREFI

actueel

Save the dates permanente vorming voor gerechtsdeskundigen : 3 maart en 6 oktober 2023

actueel

Nieuw voor alle bedrijfsrevisoren: toegang tot internationale rapporten in Companyweb

actueel

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

advies

Advies 2022/02: Beroepsgeheim

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/13: Special mechanisms – Branches of EER credit institutions and stockbroking firms

mededeling

Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s

actueel

Internationale belangstelling voor de inspanningen van het IBR inzake ISQM

Lieven Acke & Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisoren

actueel

Tien bedrijfsrevisoren ontvangen eretekens van Laureaat van de Arbeid

actueel

Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken in ondernemingsrechtbanken