Laatste nieuws

Het Grondwettelijk Hof stelt het IBR en het ITAA in het gelijk

19 oktober 2020

7838 views

Meer nieuws

actueel

De uitkeringstesten. En wat met de NV?

Lieven Acke

5 maart 2021

166 views

actueel

Verenigingen en stichtingen: impact van de wet van 20 december 2020 - Uitstel van algemene vergaderingen is niet toegestaan

Jean-François Nobels

5 maart 2021

116 views

mededeling

Mededeling 2021/03: Vervanging en opheffing van verschillende adviezen

3 maart 2021

105 views

advies

Advies 2021/06: Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 en technische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vervanging van advies 2019/08

3 maart 2021

117 views

advies

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

3 maart 2021

102 views

advies

Advies 2021/04: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid – vervanging van advies 2019/05

3 maart 2021

88 views

advies

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

3 maart 2021

96 views

advies

Advies 2021/02: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05

3 maart 2021

96 views

advies

Advies 2021/01: Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen – Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap – Gevolgen voor verslaggeving commissaris – vervanging van adviezen 2013/04 en 2014/01

3 maart 2021

93 views

actueel

Oproep tot kandidaatstelling – jury’s van het bekwaamheidsexamen

23 februari 2021

231 views

actueel

De HREB keurt 3 ontwerpnormen goed

19 februari 2021

281 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa'

11 februari 2021

560 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming'

11 februari 2021

439 views

CBN advies

Reacties van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Winstverdeling binnen de NV'

10 februari 2021

503 views

CBN advies

Bijkomende opmerkingen op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren

10 februari 2021

419 views