Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

20 juni 2021

2768 views

Meer nieuws

actueel

Waardering van ondernemingen: aandachtspunten

Vincent De Wulf, bedrijfsrevisor

16 september 2021

294 views

actueel

De omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de belastingadministratie

Camille Luxen, juriste IBR

16 september 2021

109 views

actueel

Offerteaanvraag voor de controle van de rekeningen van de Nationale Kamer van Notarissen en het Notarieel Fonds: indientermijn verlengd tot 30 september

10 september 2021

957 views

actueel

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

2 september 2021

449 views

actueel

Het corrigeren van de statuten van de (I)VZW's (bij authentieke of onderhandse akte)

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

2 september 2021

403 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV - scheidingsaandeel'

2 september 2021

285 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van VZW's en IVZW's: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

2 september 2021

309 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel'

1 september 2021

333 views

actueel

IAASB publiceert Exposure Draft Standaard voor de controle van financiële overzichten van minder complexe entiteiten

25 augustus 2021

403 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

12 augustus 2021

946 views

actueel

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2021

5 augustus 2021

1064 views

actueel

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

1 augustus 2021

831 views

actueel

Verslag van feitelijke bevindingen betreffende het financieel eindverslag van reëel gemaakte en tevens projectgerelateerde kosten

ITAA en IBR stellen een modelverslag ter beschikking

8 juli 2021

239 views

mededeling

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

4 juli 2021

1904 views

actueel

Publicatie van de Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm

29 juni 2021

1499 views