Nieuws

Meer nieuws

mededeling

Mededeling 2024/16: AML-aanbeveling van het College – Verplichting van de bedrijfsrevisor inzake identificatie en verificatie van de identiteit

actueel

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend

actueel

Update privacybeleid IBR

mededeling

Mededeling 2024/15: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400 - update van de modelovereenkomst - april 2024 (v.2-15.04.2024)

advies

Advies 2024/01: De opdracht van bedrijfsrevisoren bij VLAIO en het beroepsgeheim

actueel

NGO-aanpassing van het koninklijk besluit van 11 september 2016

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

actueel

EFAA International Conference van 16 mei 2024

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

actueel

De impact van artificiële intelligentie op auditprocessen en de arbeidswereld

actueel

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

CBN advies

CBN-advies 2024/03 – Gevolgen van niet-uitgedrukte meerwaarden bij de ontbinding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

actueel

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

actueel

Het IBR heeft samen met het ITAA gereageerd op de vragenlijst van EFRAG in het kader van de openbare raadpleging over de Exposure Draft for a Voluntary Standard for non-listed SMEs

mededeling

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

actueel

Verhoging van de auditdrempels: een nieuwe wet met belangrijke implicaties

Roby Fele, senior advisor regelgeving IBR

mededeling

Mededeling 2024/13: Wetboek van vennootschappen en verenigingen – aanpassingen van de groottecriteria