Laatste nieuws

Persbericht: Het IBR vraagt aan de regeringsonderhandelaars om vier maatregelen in het algemeen belang te nemen en vier hervormingen door te voeren

6 september 2019

4399 views

Meer nieuws

bericht IREFI

Bericht IREFI 2020/02: 'Best Estimate' bij verzekeringsondernemingen

25 februari 2020

45 views

mededeling

Mededeling 2020/02: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm (herziene versie 2020) permanente vorming (termijn: 25 april 2020)

25 februari 2020

116 views

actueel

Algemene Vergadering van vrijdag 24 april 2020: vacante mandaten

21 februari 2020

98 views

bericht IREFI

Communication IREFI 2020/01: TLTRO III - Suggested Agreed Upon Procedures

19 februari 2020

64 views

actueel

Toespraak van de voorzitter van de FSMA tijdens de Algemene Vergadering van het IREFI

19 februari 2020

86 views

actueel

FOD Economie publiceert nieuwe overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten

5 februari 2020

173 views

mededeling

Mededeling 2020/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

28 januari 2020

843 views

actueel

Openstaande plaatsen van rechters in ondernemingszaken (Antwerpen - Leuven - Gent - Brussel)

6 januari 2020

344 views

advies

Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04

23 december 2019

1373 views

mededeling

Mededeling 2019/25: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

20 december 2019

1748 views

mededeling

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

20 december 2019

1661 views

mededeling

Mededeling 2019/23: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2019 Vlaamse overheid

19 december 2019

1312 views

actueel

IAASB’s Audits Of Less Complex Entities: Feedback Statement And Way Forward

18 december 2019

806 views

advies

Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

18 december 2019

1601 views

advies

Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

16 december 2019

2073 views