Nieuws

Meer nieuws

actueel

Enkele relevante boodschappen uit het doctoraal proefschrift van Dr. Louis De Meulemeester

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

actueel

Arrest hof van beroep te Antwerpen van 15 december 2022 en hoe de dubbele uitkeringstest in de BV ook geldt voor de vrijstelling van volstorting

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

actueel

Een nieuwe branding voor het IBR!

actueel

Mededeling van de CFI aan de onderworpen entiteiten - goAML last update

Philippe de Koster, Advocaat generaal – Parket Cassatie, Voorzitter van de CFI

actueel

Algemene Vergadering van 26 april 2024: vacant commissarismandaat

actueel

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024

mededeling

Mededeling 2024/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – Tool aanmaken XML-bestand voor de aangifte Auditors Annual Cartography in FIMIS en het IBR-portaal

Update Excel-tool 15 feb 2024

actueel

Wet van 8 januari 2024: wijziging van het WVV wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

mededeling

Mededeling 2024/06: Jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

persbericht

Omzetting van de CSRD in België: IBR pleit voor een duidelijk wetgevend kader voor de opening van de assurance markt

Persbericht

mededeling

Mededeling 2024/05: Ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van het jaarrapport met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

mededeling

Mededeling 2024/04: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – aangifte Auditors Annual Cartography: nieuwe aangifteperiode en praktische informatie

actueel

Basisopleiding 2024 voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen

mededeling

Mededeling 2024/03: Verkiezingen 2024 - Rol van de Bedrijfsrevisoren

actueel

De maand december 2023 en zijn wetten houdende diverse bepalingen en programmawet

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor