Laatste nieuws

Persbericht: Het IBR vraagt aan de regeringsonderhandelaars om vier maatregelen in het algemeen belang te nemen en vier hervormingen door te voeren

6 september 2019

1549 views

Meer nieuws

actueel

Overzicht van de eerste sancties opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit

9 oktober 2019

157 views

actueel

Opleiding voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundige: november 2019 - januari 2020

8 oktober 2019

58 views

actueel

Beslissing 2019/01 CTR: Voortijdige onderbreking van het commissarismandaat - informatie aan het College door middel van standaardformulier

4 oktober 2019

301 views

actueel

UBO-registratie: gedoogbeleid tot 31 december 2019

23 september 2019

753 views

mededeling

Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het IBR van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een EQCR en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

Update lijst 23 september 2019

28 december 2018

2511 views

actueel

Aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven: verlenging van de indieningstermijn tot en met 10 oktober 2019

18 september 2019

638 views

actueel

Enquête Liberform: Hoe gaat u om met personeelsbeleid, opleiding en vorming?

17 september 2019

592 views

bericht IREFI

Bericht IREFI 2019/08: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB & FSMA

13 september 2019

680 views

persbericht

Persbericht: Het IBR vraagt aan de regeringsonderhandelaars om vier maatregelen in het algemeen belang te nemen en vier hervormingen door te voeren

6 september 2019

1549 views

advies

Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

5 september 2019

2404 views

actueel

Herinnering: UBO-register - 30 september 2019 is de deadline om informatie met betrekking tot uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren

4 september 2019

1269 views

mededeling

Mededeling 2019/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

2 september 2019

1227 views

actueel

Tweetalig colloquium 1 oktober 2019 - Uitvoering van de overheidsboekhouding in de verschillende Belgische instanties

30 augustus 2019

954 views

actueel

Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

19 augustus 2019

1295 views

actueel

Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

19 augustus 2019

1353 views