Nieuws

Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Meer nieuws

CBN advies

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: eigen boekhoudkundige verplichtingen (update)'

actueel

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

actueel

Consolidatieverplichting in geval van consortium

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening'

actueel

Belmed - Platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van geschillen

mededeling

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

actueel

ITAA organiseert permanente vorming voor gerechtsdeskundigen - 21 oktober 2022

actueel

Het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

actueel

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

mededeling

Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

Termijn: 5 oktober 2022

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

actueel

Enquête over de digitale transitie en de open banking

Enquête beschikbaar tot 5 september 2022

actueel

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

actueel

Herbekijk de Franstalige webinars over DAC6

actueel

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling