Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2021/15: Openbare raadpleging - ontwerp norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit

Termijn: 18 december 2021

19 oktober 2021

205 views

Mededeling 2021/14: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid

29 september 2021

516 views

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

5 juli 2021

2117 views

Mededeling 2021/12: Openbaar register - Nieuwe aan te vullen rubrieken

29 juni 2021

1584 views

Mededeling 2021/11: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

4 juni 2021

1028 views

Mededeling 2021/10: Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

3 juni 2021

1099 views

Mededeling 2021/09: Wijziging van Boek XX WER - Tijdelijke procedure tot gerechtelijke reorganisatie

31 mei 2021

1207 views

Mededeling 2021/08: Problematiek van de gelijkwaardigheid van de wetgevingen die van toepassing zijn op ziekenhuizen en bijkomende opdracht inzake de berekening van het afdrachtenpercentage van de ziekenhuizen mbt de voorschotten toegekend in het kader van COVID-19

31 mei 2021

838 views

Mededeling 2021/07: Update van de kaderovereenkomst met de BVB (Febelfin) inzake bankbevestigingen

5 mei 2021

795 views

Mededeling 2021/06: Openbare raadpleging ontwerp effectennorm

15 april 2021

1084 views

Mededeling 2021/05: Bevestiging door de bedrijfsrevisor van de berekening van het afdrachtenpercentage door het betreffende ziekenhuis inzake de voorlopige afrekening mbt het 1ste semester 2020

29 maart 2021

1203 views

Mededeling 2021/04: Passerelle tussen het IBR en het ITAA

8 maart 2021

1233 views

Mededeling 2021/03: Vervanging en opheffing van verschillende adviezen

3 maart 2021

1055 views

Mededeling 2021/02: Aanpassing van de technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

28 januari 2021

1230 views

Mededeling 2021/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

19 januari 2021

2252 views

Mededeling 2020/26: Informatie over de lopende projecten binnen het IBR met betrekking tot de opdrachten van de bedrijfsrevisor in de ziekenhuissector

10 december 2020

2297 views

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

8 december 2020

2161 views

Mededeling 2020/24: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2020 Vlaamse overheid

4 december 2020

2418 views

Mededeling 2020-23: Openbare raadpleging ontwerpnormen nettoactief- en liquiditeitstest

Termijn: 31 januari 2021

1 december 2020

2430 views

Mededeling 2020/22: Attest van afwezigheid van een tuchtrechtelijke fout

16 november 2020

2127 views