Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2021/03: Vervanging en opheffing van verschillende adviezen

3 maart 2021

105 views

Mededeling 2021/02: Aanpassing van de technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

28 januari 2021

675 views

Mededeling 2021/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

19 januari 2021

1513 views

Mededeling 2020/26: Informatie over de lopende projecten binnen het IBR met betrekking tot de opdrachten van de bedrijfsrevisor in de ziekenhuissector

10 december 2020

1825 views

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

8 december 2020

1704 views

Mededeling 2020/24: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2020 Vlaamse overheid

4 december 2020

1958 views

Mededeling 2020-23: Openbare raadpleging ontwerpnormen nettoactief- en liquiditeitstest

Termijn: 31 januari 2021

1 december 2020

1834 views

Mededeling 2020/22: Attest van afwezigheid van een tuchtrechtelijke fout

16 november 2020

1650 views

Mededeling 2020/21: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

10 november 2020

2108 views

Mededeling 2020/20: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - actieve bedrijfsrevisoren

10 november 2020

2643 views

Mededeling 2020/19: Nieuwe definitie van nettoactief in het WVV

9 november 2020

2494 views

Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

8 september 2020

2559 views

Mededeling 2020/17: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

7 september 2020

2576 views

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

2 september 2020

2785 views

Mededeling 2020/15: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan de reparatiewet

10 juli 2020

1729 views

Mededeling 2020/14: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

15 juni 2020

1684 views

Mededeling 2020/13: 'Reparaties' aan het WVV door de wet van 28 april 2020

3 juni 2020

2258 views

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

15 mei 2020

1510 views

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen

6 mei 2020

2152 views

Mededeling 2020/10: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI

6 mei 2020

1514 views