Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 kan de stage worden aangevat zonder dat de kandidaat-stagiair geslaagd is voor de theoretische stage-examens (voorheen “toelatingsexamens” genoemd) voor zover de voorwaarden opgenomen in artikel 75 § 1 van de wet zijn vervuld.

De kandidaat-stagiair heeft dus verschillende mogelijkheden :

  1. Alle theoretische stage-examens afleggen vóór de start van de stage;
  2. Zowel vóór als tijdens de stage theoretische stage-examens afleggen;
  3. Alle theoretische stage-examens afleggen tijdens de stage.

De kandidaten die willen deelnemen aan de theoretische stage-examens (sessie 2021) moeten hiervoor een toelatingsdossier indienen (dit is mogelijk vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 30 juni 2021). In dit toelatingsdossier moet de kandidaat - naast het invullen van zijn persoonlijke gegevens - ook de cursussen selecteren die in het kader van zijn universitaire studies werden gevolgd. Aan de hand van deze selectie – die door de betrokken onderwijsinstelling moet gevalideerd worden - zal het examenprogramma van de kandidaat worden bepaald.

De kandidaten die pas afstuderen in het jaar waarin zij het toelatingsdossier indienen, mogen reeds alle vakken van hun masteropleiding selecteren (dus ook de vakken waarvan zij op dat moment het examenresultaat nog niet kennen). Eventuele correcties kunnen immers na 30 juni door de contactpersoon van de onderwijsinstelling worden doorgevoerd.

Kandidaat-stagiairs die hun stage willen aanvatten op 1 juli 2021 moeten daarenboven uiterlijk op 15 februari 2021 een volledig stagedossier indienen.