Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeusssen@ibr-ire.be

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 kan de stage worden aangevat zonder dat de kandidaat-stagiair geslaagd is voor de theoretische stage-examens (voorheen “toelatingsexamens” genoemd) voor zover de voorwaarden opgenomen in artikel 75 § 1 van de wet zijn vervuld.

De kandidaat-stagiair heeft dus verschillende mogelijkheden :

  1. Alle theoretische stage-examens afleggen vóór de start van de stage;
  2. Zowel vóór als tijdens de stage theoretische stage-examens afleggen;
  3. Alle theoretische stage-examens afleggen tijdens de stage.

De kandidaten die willen deelnemen aan de theoretische stage-examens (sessie 2020) moeten hiervoor een toelatingsdossier indienen (dit is mogelijk vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 30 juni 2020). In dit toelatingsdossier moet de kandidaat - naast het invullen van zijn persoonlijke gegevens - ook de cursussen selecteren die in het kader van zijn universitaire studies werden gevolgd. Aan de hand van deze selectie – die door de betrokken onderwijsinstelling moet gevalideerd worden - zal het examenprogramma van de kandidaat worden bepaald.

Kandidaat-stagiairs die hun stage willen aanvatten op 1 juli 2020 moeten daarenboven uiterlijk op 15 februari 2020 een volledig stagedossier indienen.