Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 kan de stage worden aangevat zonder dat de kandidaat-stagiair geslaagd is voor de theoretische stage-examens (voorheen “toelatingsexamens” genoemd) voor zover de voorwaarden opgenomen in artikel 75 § 1 van de wet zijn vervuld.

De kandidaat-stagiair heeft dus verschillende mogelijkheden :

  1. Alle theoretische stage-examens afleggen vóór de start van de stage;
  2. Zowel vóór als tijdens de stage theoretische stage-examens afleggen;
  3. Alle theoretische stage-examens afleggen tijdens de stage.

Na zich te hebben ingeschreven via de IBR website moeten de kandidaten die willen deelnemen aan de theoretische stage-examens (sessie 2024) :

1) de aanvraag tot inschrijving voor de theoretische stage-examens indienen. Dit formulier is beschikbaar in het gedeelte "aanvragen" van het portaal (dit is mogelijk vanaf 1 januari 2024 t.e.m. 30 juni 2024).

In dit aanvraagfromulier moet de kandidaat - naast het invullen van zijn persoonlijke gegevens - ook de cursussen selecteren die in het kader van zijn universitaire studies werden gevolgd. Aan de hand van deze selectie – die door de betrokken onderwijsinstelling online moet gevalideerd worden - zal het examenprogramma van de kandidaat worden bepaald.

De kandidaten die afstuderen in het jaar waarin zij de aanvraag tot inschrijving voor de theoretische stage-examens indienen, mogen reeds alle vakken van hun masteropleiding selecteren (dus ook de vakken waarvan zij op dat moment het examenresultaat nog niet kennen). Eventuele correcties kunnen immers na 30 juni door de contactpersoon van de onderwijsinstelling worden doorgevoerd.

De kandidaat moet via dit formulier eveneens een kopie van zijn masterdiploma en de diplomasupplementen met vermelding van de gevolgde vakken, indienen.

2) de dossierkosten van 248 EUR betalen op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 met de vermelding "aanvraag tot inschrijving voor de theoretische stage-examens + naam kandidaat".

Kandidaat-stagiairs die hun stage willen aanvatten op 1 juli 2024 moeten daarenboven uiterlijk op 15 februari 2024 een volledig stagedossier indienen.