Sommige bedrijfsrevisoren beschikken over een erkenning door een bevoegde Belgische autoriteit om opdrachten binnen specifieke instellingen of binnen een specifiek kader (zoals kredietinstellingen, pensioenfondsen, instellingen voor collectieve belegging, opdracht van bemiddeling, enz.) uit te voeren.
 

Autoriteiten 

De lijsten van deze erkende bedrijfsrevisoren worden bijgehouden door de betrokken autoriteiten: