Introductie

Een bedrijfsrevisor moet zich permanent bijscholen op alle terreinen die relevant zijn voor zijn beroep. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft daarom een norm over permanente opleiding uitgevaardigd, die elke bedrijfsrevisor tot een minimale jaarlijkse bijscholing verplicht. Deze maatregel garandeert dat elke bedrijfsrevisor zijn rol met grote deskundigheid blijft vervullen.

Doelstellingen

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren wil de bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en andere medewerkers een permanent vormingsprogramma aanreiken.
Het programma voor 2020-2021 is als volgt samengesteld:

  • Seminaries (worden vanaf april 2011 georganiseerd door het ICCI)
    De seminaries beogen de update en het uitdiepen van de kennis van thema’s met betrekking tot controle, audit, fiscaliteit, plichtenleer, recht, de consolidatie en de specialisatie in internationale normen zoals de IAS/IFRS en ISA’s. Er wordt daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van concrete situaties. Het aantal deelnemers voor deze praktijkgerichte werkseminaries is beperkt.
  • Studiedagen (worden vanaf 1 januari 2015 georganiseerd door het ICCI)
    Bij de studiedagen staat de algemene informatieoverdracht centraal rond een onderwerp dat naast bedrijfsrevisoren ook niet-bedrijfsrevisoren aanbelangt. Zowel externe sprekers als bedrijfsrevisoren voeren het woord. De studiedagen hebben tot doel een ruim publiek te bereiken en een ontmoetingsforum te creëren.
  • Informatiesessies (worden vanaf 1 januari 2015 georganiseerd door het ICCI)
    De informatiesessies zijn gericht aan bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en aan de medewerkers van de bedrijfsrevisorenkantoren (volgens artikel 139 van het Wetboek van Vennootschappen). Deze bijeenkomsten, van beperkte duur, behandelen actuele thema’s die rechtstreeks verband houden met het beroep.