Observatorium van de openbare aanbestedingen

Het Observatorium van de openbare aanbestedingen werkt onder de auspiciën van de Raad van het IBR en heeft als hoofddoel de aanbestedende overheden bij te staan bij het opstellen van een bijzonder bestek tot aanstelling van een bedrijfsrevisor.

De leden van het Observatorium zullen ervoor zorgen dat de verschillende modellen van bijzonder bestek worden aangepast in functie van de wetgeving en van de best practices.

U bent een bedrijfsrevisor of een aanbestedende overheid? Het team van het Observatorium staat ter beschikking voor al uw vragen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Contact: obs@ibr-ire.be 

De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner, ook voor publieke overheden!

Traditioneel wordt de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor gesitueerd in de private en non-profit sector. Door het evalueren en het geven van zijn oordeel over de kwaliteit van (niet-)financiële informatie, zorgt de bedrijfsrevisor voor meer vertrouwen.

Diezelfde beginselen van deugdelijk bestuur, transparantie en kwaliteit van de financiële overzichten gelden des te meer voor overheden, onder meer omdat ze met belastinggeld werken. Politici, overheden en belastingbetalers hebben behoefte aan transparantie en betrouwbare informatie. Juiste beslissingen zijn doorgaans gebaseerd op geverifieerde informatie en cijfers.

De tussenkomst van de bedrijfsrevisor via een externe financiële audit biedt voor de overheden een kwaliteitswaarborg, helpt hen bij hun beleidsbeslissingen en laat hen middels een aanvullende, ondersteunende overwegend financieel georiënteerde performantie-audit toe om beter en kostenefficiënter te werken, zonder evenwel afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheden van het Rekenhof.

Om de overheden in ons land kennis te laten maken met de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor, heeft de Commissie Publieke Sector van het IBR een brochure samengesteld:

 

De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner, ook voor publieke overheden