Naast de audit van de jaarrekening heeft de wetgever de bedrijfsrevisor ook nog een aantal andere opdrachten toevertrouwd in functie van belangrijke gebeurtenissen in het leven van een onderneming.

Wanneer de ondernemingen zich in één van de volgende situaties bevinden, zijn ze doorgaans wettelijk verplicht om een bedrijfsrevisor in te schakelen:

 • Inbrengen in natura en quasi-inbrengen
 • Fusies – splitsingen
 • Omzettingen
 • Ontbindingen
 • Gedwongen verkoop van aandelen
 • Wijzigingen van het doel van de vennootschap
 • Wijziging van de rechtsvorm
 • Vereffening van een vennootschap
 • Beperking van het voorkeurrecht
 • Uitgiften beneden fractiewaarde
 • Enz

Er bestaan ook andere wettelijke opdrachten, met name in de financiële sector, inzake de bestrijding van witwassen van geld en corruptie of inzake milieucontroles.

Wanneer een entiteit voor dergelijke opdrachten een bedrijfsrevisor inschakelt, moet ze de voorwaarden van de opdracht overeenkomen en vastleggen in een opdrachtbevestiging of in een andere geschikte vorm van schriftelijke overeenkomst, die de omvang van zijn opdracht in het kader van de van toepassing zijnde wet vaststelt.