Wat kan ik vragen aan een bedrijfsrevisor en wat mag ik verwachten?

Informatiefiches over de verschillende diensten van de bedrijfsrevisor


De bedrijfsrevisor is bij het grote publiek vooral gekend voor het auditeren van de financiële overzichten van (vooral grote) ondernemingen en verenigingen, maar van vele andere specifieke opdrachten die de bedrijfsrevisoren kunnen uitvoeren, is men minder op de hoogte. Daarom besloot de Commissie SME/SMP van het IBR om een reeks informatieve fiches op te stellen waarin op een toegankelijke manier uitgelegd wordt voor welk soort opdrachten (op maat) men een beroep kan doen op de expertise en toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor.

In deze informatiefiches omschrijven we per opdracht het verloop, het eindresultaat en voor welke vennootschappen en verenigingen de opdracht interessant kan zijn. En dit zonder al te veel technische formuleringen.

Bekijk hier de volledige brochure met toelichting

Bekijk hier de afzonderlijke fiches per opdracht

 

informatiefiches-compilatie-nl

Waardering van uw onderneming: de bedrijfsrevisor kan u helpen!

KMO-platform-waardering

Platform waardering

De overdracht van KMO's is een echte uitdaging. Iets minder dan 320.000 ondernemingen zouden tegen 2020 overgedragen kunnen worden. Een kwart van de kandidaat ondernemers ziet een overname als een springplank naar het ondernemerschap.

Wanneer bepaalde fiscale, financiële en psychologische elementen een belemmering vormen bij de overname van een KMO, is het inschakelen van een bedrijfsrevisor een middel om de slaagkans van deze overname te verhogen. Voor de waardering en prijszetting kan de bedrijfsrevisor als coördinator, deskundige, begeleider en adviesverlener immers een betekenisvolle toegevoegde waarde leveren.

In het 'platform waardering' lichten we toe hoe.

Nuttige tools voor KMO's

De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) (Small and medium-sized entreprises - SME) worden dagelijks met verschillende omstandigheden en uitdagingen geconfronteerd. Hieronder worden verschillende publicaties opgenomen die hen de mogelijkheid bieden om een antwoord te vinden op de vragen waarmee ze worden geconfronteerd.

 

 

Tools voor SMP

De kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren (Small- and medium-sized practices, SMP) vinden hierna nuttige informatiebronnen, tools en documenten gewijd aan hun praktijk, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Nuttige documenten

België

Internationaal

Nuttige linken

België

Internationaal

Hoe maak ik een financieel plan voor een KMO?

december 2021

Inbreng in natura

juni 2021

Gids met goede informaticapraktijken voor KMO's

september 2017

Checklist "Goede praktijken voor KMO's"

juni 2015

Omzetting van vennootschappen

januari 2009

Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (2008/3)

januari 2009

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits

september 2007

Hoe kan men zijn personeel vergoeden op basis van de resultaten of het kapitaal van de onderneming?

februari 2006