Platform waardering

 

De overdracht van KMO's is een echte uitdaging. Iets minder dan 320.000 ondernemingen zouden tegen 2020 overgedragen kunnen worden. Een kwart van de kandidaat ondernemers ziet een overname als een springplank naar het ondernemerschap.

Wanneer bepaalde fiscale, financiële en psychologische elementen een belemmering vormen bij de overname van een KMO, is het inschakelen van een bedrijfsrevisor een middel om de slaagkans van deze overname te verhogen. Voor de waardering en prijszetting kan de bedrijfsrevisor als coördinator, deskundige, begeleider en adviesverlener immers een betekenisvolle toegevoegde waarde leveren.

In het 'platform waardering' lichten we toe hoe.

 

 

Nuttige tools voor KMO's

 

De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) (Small and medium-sized entreprises - SME) worden dagelijks met verschillende omstandigheden en uitdagingen geconfronteerd. Hieronder worden verschillende publicaties opgenomen die hen de mogelijkheid bieden om een antwoord te vinden op de vragen waarmee ze worden geconfronteerd.

 

Tools voor SMP

De kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren (Small- and medium-sized practices, SMP) vinden hierna nuttige informatiebronnen, tools en documenten gewijd aan hun praktijk, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Nuttige documenten

België

Internationaal

Nuttige linken

België

Internationaal