Aanvraag tot inschrijving in het openbaar register van een natuurlijke persoon die de hoedanigheid heeft van wettelijke auditor in een lidstaat van de EU: ga naar het portaal.