Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

4 juni 2021

173 views

Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

3 juni 2021

161 views

Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

28 januari 2021

505 views

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

16 september 2020

1655 views

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

20 december 2019

5928 views

Technische nota's: Nettoactief- en liquiditeitstest

Update 28 oktober 2019

28 oktober 2019

26793 views

Technische nota bij de inbreng in natura

27 maart 2019

10798 views

Technische nota betreffende de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

20 maart 2018

5637 views

Technische nota: samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

14 december 2017

6789 views

Technische nota Informazout

15 december 2005

4660 views

Technische nota VAL-I-PAC

26 april 2004

4693 views

Opdracht Fedichem in het Waals Gewest

23 maart 2004

4569 views

Technische nota BEBAT 2003

19 februari 2003

4564 views

Bezinningsnota inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij een stock option plan

3 december 1999

5539 views

Boekhouding van de NGO's

4 december 1998

4549 views