Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

3 juni 2021

463 views

Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

2 juni 2021

453 views

Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

27 januari 2021

751 views

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

15 september 2020

1996 views

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

19 december 2019

6359 views

Technische nota's: Nettoactief- en liquiditeitstest

Update 28 oktober 2019

27 oktober 2019

28594 views

Technische nota bij de inbreng in natura

26 maart 2019

11386 views

Technische nota betreffende de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

19 maart 2018

5997 views

Technische nota: samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

13 december 2017

7054 views

Technische nota Informazout

14 december 2005

4883 views

Technische nota VAL-I-PAC

25 april 2004

4905 views

Opdracht Fedichem in het Waals Gewest

22 maart 2004

4809 views

Technische nota BEBAT 2003

18 februari 2003

4806 views

Bezinningsnota inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij een stock option plan

2 december 1999

5841 views

Boekhouding van de NGO's

3 december 1998

4783 views