Op 1 januari 2022 is de nieuwe norm inzake de permanente vorming in werking getreden. Dit heeft onder meer als gevolg dat de door externe vormingsoperatoren georganiseerde vormingen voorafgaand moeten goedgekeurd worden om in het vormingsprogramma van de bedrijfsrevisoren te worden opgenomen, analoog met de vormingen die door de kantoren worden georganiseerd. De Raad heeft de goedkeuringsprocedure aan de Commissie vorming toevertrouwd.

Deze aanvragen voor goedkeuring van de vormingsprogramma's dienen jaarlijks bij het Instituut te worden ingediend. De seminaries of vormingsprogramma's dienen één maand vóór hun organisatie ter goedkeuring aan het Instituut te worden voorgelegd. Enkel de vormingsactiviteiten die behoren tot de gebieden die zijn opgenomen in de norm inzake permanente vorming kunnen voor goedkeuring in aanmerking komen.

Sinds 1 september 2022 verloopt de aanvraagprocedure volledig digitaal via het portaal.