Sinds 1 januari 2008 is de nieuwe norm inzake de permanente vorming in werking getreden. De goedkeuring van deze norm heeft verschillende praktische gevolgen, zoals de voorafgaande goedkeuring van de door de bedrijfsrevisorenkantoren georganiseerde vormingsactiviteiten. De Raad heeft de goedkeuringsprocedure aan de Commissie vorming toevertrouwd.

De aanvragen voor goedkeuring van de vormingsprogramma's dienen jaarlijks bij het Instituut te worden ingediend. De seminaries of vormingsprogramma's dienen één maand vóór hun organisatie ter goedkeuring aan het Instituut te worden voorgelegd. Enkel de vormingsactiviteiten die behoren tot de gebieden die zijn opgenomen in de norm inzake permanente vorming kunnen voor goedkeuring in aanmerking komen.

Beide onderstaande documenten kunnen per e-mail worden bezorgd aan de Commissie vorming op het adres education@ibr-ire.be.