10 maart 2005

De Raad vestigt uw aandacht op het belang van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen, dat voorziet dat de vastgestelde bezoldiging voor de duur van het mandaat van commissaris, voldoende moet zijn om een controle uit te kunnen voeren, overeenkomstig de normen en aanbevelingen van het IBR.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd