4 december 2002

Artikel 3 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren verlangt van de bedrijfsrevisor dat zijn activiteiten bestaan uit opdrachten die als zijn hoofdtaak kunnen beschouwd worden.

Op zijn vergadering van 8 november 2002 heeft de Raad beslist om meer nauwlettend te gaan onderzoeken in welke mate het voeren van de titel van bedrijfsrevisor in de praktijk wel overeenstemt met de beroepswerkzaamheden van de confraters.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd