28 maart 2007

Op 1 april 2007 wordt de procedure voor het neerleggen van jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België ingrijpend gewijzigd. Zo mogen er vanaf dan geen jaarrekeningen meer op diskette worden neergelegd, zullen niet-gestandaardiseerde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen welke door de NBB werden opgesteld via het internet kunnen worden neergelegd en gelden nieuwe standaardmodellen voor de jaarrekening van ondernemingen.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd