2 juni 2004

Advies van 2 juni 2004 goedgekeurd op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen, omtrent de verenigbaarheid van (1) een controleopdracht op de naleving van informaticastandaarden die contractueel zijn opgelegd aan derde vennootschappen door de vennootschap waarvan de verzoeker commissaris is, en van (2) een controleopdracht op de systemen en procedures inzake informaticabeveiliging (intrusion testing) van de vennootschap, met het verbod voor de commissaris om deel te nemen aan de interne auditfunctie.

Gerelateerd