9 juni 2004

Advies van 9 juni 2004 goedgekeurd op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen, omtrent de verenigbaarheid van een controleopdracht op de “compliance” functie in de bancaire dochters van de vennootschap waarvan de verzoeker commissaris is, met het verbod voor de commissaris om deel te nemen aan de interne auditfunctie.

Gerelateerd