18 juli 2005

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen over de verenigbaarheid van een dienstprestatie met het doel technologische systemen van financiële informatie (software) te “onderhouden”, met het verbod voor de commissaris om in de gecontroleerde vennootschap technologische systemen van financiële informatie op te stellen, te ontwikkelen, in te voeren en te beheren.

Gerelateerd