17 mei 2005

Advies van 17 mei 2005 over een vraag om afwijking van de "one to one" regel, met onderzoek in dat verband van de verenigbaarheid

  1. van een attestatieopdracht met toepassing van de Amerikaanse "Statement on Auditing Standards n° 70 - Service Organizations (SAS 70), met het verbod voor de commissaris om in de gecontroleerde vennootschap beslissingen te nemen of in de besluitvorming tussen te komen dan wel bijstand te verlenen of deel te nemen aan de voorbereiding of het voeren van de boekhouding of aan de opstelling van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van de gecontroleerde vennootschap;
  2. van adviesverlening teneinde de gecontroleerde vennootschap in staat te stellen zich te conformeren aan de Britse standaard "Information security management" (BS 7799) inzake informatiebeveiliging, met het verbod voor de commissaris om in de gecontroleerde vennootschap beslissingen te nemen of in de besluitvorming tussen te komen, dan wel in te staan voor de opstelling, de ontwikkeling, de invoering en het beheer van technologische systemen van financiële informatie in de gecontroleerde vennootschap.

Gerelateerd