23 oktober 2003

Interpretatief advies goedgekeurd op 23 december 2003 omtrent artikel 133, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen, over de vraag de one to one regel van toepassing is op de bedrijfsrevisor die belast is met de controle van de economische en financiële inlichtingen die aan de ondernemingsraad van het Belgische bijkantoor van een vennootschap naar buitenlands recht moeten worden verstrekt.

Gerelateerd