16 juli 2004

Interpretatief advies goedgekeurd op 16 juli 2004 omtrent artikel 133, zesde lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen over de vraag of het auditcomité van een moedervennootschap naar Amerikaans recht bevoegd is om afwijkingen toe te staan op de one to one regel bepaald in artikel 133, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen.

Gerelateerd