6 juni 2005

Interpretatief advies van 6 juni 2005 met betrekking tot de reikwijdte van de “one-to-one” ratio zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen in het geval van een moedervennootschap naar Belgisch recht waarvan de dochtervennootschap niet wordt gecontroleerd door de commissaris (of het netwerk van de commissaris) van de moedervennootschap.

Gerelateerd