26 augustus 2005

Interpretatief advies van 26 augustus 2005 met betrekking tot de berekening van de “one-to-one” ratio zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het Wetboek nadat een afwijking op de naleving van de ratio werd toegestaan.

Gerelateerd