28 juni 2006

Interpretatief advies van 28 juni 2006 met betrekking tot de draagwijdte van de carensperiode van twee jaar (artikel 133, achtste lid van het Wetboek van vennootschappen).

Gerelateerd