21 maart 2005

Circulaire goedgekeurd op 21 maart 2005 over de belangrijkste procedureaspecten met betrekking tot de indiening en behandeling van dossiers, alsook de gegevens die het Comité wenst vermeld te zien in de vragen die commissarissen voorleggen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar gelang van de verschillende hypothesen.

Gerelateerd