9 februari 2018

De Bestuursraad heeft met de hulp van de betrokken werkgroep en het wetenschappelijk secretariaat de bestaande modelverslagen NBB geactualiseerd. Zij werden aangepast in functie van de ISA normen en de nieuwe circulaire NBB_2017 _20/Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen.

Gerelateerd