13 april 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/4 van de Voorzitter van 13 april 2011 betreffende het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en de verklaring van verdenking aan de CFI.

Gerelateerd

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024

Mededeling 2024/06: Jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR