13 april 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/4 van de Voorzitter van 13 april 2011 betreffende het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en de verklaring van verdenking aan de CFI.

Gerelateerd

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim

De omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de belastingadministratie

Camille Luxen, juriste IBR