29 juni 2011

Hierbij vindt u :

a)     de omzendbrief 2011/8 van de Voorzitter van 29 juni 2011 betreffende het lijsten van de netwerken en de te verstrekken informatie door de bedrijfsrevisoren bij lidmaatschap van een netwerk (deze omzendbrief is opgeheven);

b)    het advies 2011/6 van de Voorzitter van 29 juni 2011 betreffende de verduidelijking ten aanzien van de beschrijving en de reikwijdte van de verplichtingen van een netwerk.

Gerelateerd

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut